Облік витрат за процесами (Activity Based Costing). Обґрунтоване скорочення витрат

Тренінг Activity Based Costing

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Організація системи обліку і контролю за витрачанням ресурсів підприємства

 • Інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу та управління витратами
 • Критерії прийняття управлінських рішень щодо скорочення витрат
 • Диференціальний аналіз і релевантна інформація при прийнятті рішень при скороченні витрат
 • Стратегічний аналіз і інструменти стратегічного контролінгу
 • Система процесного управління

2.Управлінський облік витрат як основа контролю за витрачання ресурсів підприємства

 • Класифікація витрат в управлінському обліку (прямі і непрямі витрати, змінні і постійні витрати)
 • Системи управлінського обліку витрат: розрахунок повних (Full Costing) і змінних витрат (Marginal Costing)
 • Побудова комплексної системи управлінського обліку витрат (розрахунок витрат за статтями, за центрами відповідальності і по продуктах)
 • Методи розподілу непрямих витрат
 • Метод розрахунку сум покриття (Direct Costing) як інструмент ефективного управління витратами

3. Метод розрахунку витрат по процесах (Activity Based Costing)

 • Розподіл відповідальності за витрати між напрямками бізнес-одиниць (напрямків)
 • Розподіл відповідальності за витрати між підрозділами
 • Розподіл відповідальності за витрати між бізнес-процесами і функціями
 • Ідентифікація бізнес-процесів підприємства
 • Виробничий, технологічний і трудовий процес. Структура виробничої операції
 •  Процес створення доданої вартості. Побудова карти бізнес-процесів

4. Аналіз трудомісткості робіт

 • Витрати робочого часу та їх класифікація
 • Методи нормування праці та їх класифікація
 • Економіко-статистичні методи, використовувані при нормуванні праці
 • Структура норми часу і розрахунок її елементів
 • Обслуговування трудомісткості робіт з урахуванням кількох зон обслуговування

5. Розрахунок потреби в персоналі

 • Планування чисельності працівників підприємства за категоріями співробітників
 • Побудова матриці завантаження персоналу з урахуванням розподілу обов’язків і графіка змін
 • Планування вивільнення і додаткової потреби в персоналі

6. Скорочення витрат в різних підрозділах підприємства

 • Критерії оцінки діяльності підрозділів підприємства
 • Скорочення витрат на виробництві
 • Скорочення комерційних витрат, витрат в маркетингу / збуті
 • Контролінг в сфері постачання, транспортування і складського господарства
 • Скорочення витрат на оплату праці без зниження мотивації персоналу і зниження якості виконуваних робіт

Залишити відповідь

X