Атестація й оцінка персоналу

Тренінг оцінка персоналу
Оцінка персоналу на підприємствах існує завжди: керівник, приймаючи роботу своїх підлеглих, висловлює своє ставлення до побаченого або почутого. Але чи є ця оцінка планомірною та систематичною, формалізованою, що дозволяє простежити динаміку змін в результатах роботи співробітника і дозволяє об’єктивно і коректно направити зусилля компанії і працівника в його розвитку? Мета тренінгу – розглянути різні методи оцінки, умови їх застосування, конкретні технології, які допомагають менеджерам з персоналу вибудувати «правильну» систему оцінки в компанії.

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Місце оцінки та атестації в системі управління персоналом

 • Необхідність оцінки для компанії і співробітників
 • Інструменти оцінки персоналу
 • Напрямки оцінки: робочого навантаження, результатів роботи, особистісних якостей
 • Сила проведення оцінки діяльності на основі певних критеріїв

2. Вироблення стратегії управління персоналом в умовах кризи

 • Стратегія управління: скорочення або збереження співробітників компанії?
 • Формула персоналу: ключові співробітники, лінійний персонал і баласт
 • Управління ключовими і незамінними співробітниками
 • Підтримка лояльності лінійного персоналу
 • Позитивний PR непопулярних рішень керівництва компаній
 • Робота з неформальними лідерами в період кризи

3. Методи оцінки персоналу

 • Атестація. Управління за цілями
 • Управління результативністю
 • Зворотній зв’язок «на 360 градусів»
 • Центри оцінки
 • Переваги та недоліки різних методів
 • Застосування методів оцінки на різних етапах життєвого циклу підприємства
 • Процес підбору і добору персоналу
 • Технологія і методи відбору персоналу

4. Роль і місце атестації в роботі з персоналом

 • Методи проведення атестації
 • Законодавча база для проведення атестації
 • Організаційні заходи проведення атестації
 • Роль і місце кадрових служб в їх здійсненні
 • Організація роботи атестаційних комісій

5. Оцінка на основі управління по цілям

 • Процедури управління за цілями
 • Технології ефективної постановки цілей
 • Повідомлення результатів оцінки на основі управління по цілям

6. Оцінка на основі управління результативністю

 • Схема оцінки видів робіт
 • Ранжування видів робіт
 • Зіставлення з внутрішнім еталоном
 • Огляди показників праці
 • Оцінка показників праці
 • Документація
 • Показники ефективності роботи для різних типів підрозділів – інфраструктурних, основного бізнес-процесу, допоміжних
 • Оцінка, заснована на компетенціях
 • Рольовий профіль

7. Моделі компетенцій

 • Типова схема структури компетенцій
 • Ключові кроки в створенні моделі компетенції
 • Використання компетенцій для оцінки ефективності виконання робіт
 • Узагальнені моделі компетенцій для різних посадових позицій
 • Корпоративні компетенції
 • Менеджерські компетенції
 • Професійно-технічні компетенції

8. Оцінка методом 360?

 • Процедури оцінки методом 360?
 • Розробка оціночних форм
 • Оціночна шкала

9. Центри оцінка

 • Етапи проведення оціночного центру
 • Підготовка спостерігачів
 • Технології проведення оціночних центрів в залежності від завдань оцінки
 • Валідність центру оцінки
 • Зворотній зв’язок за результатами оцінки

10. Використання результатів оцінки

 • Плани особистого професійного зростання
 • Планування кар’єрного росту
 • Формування лояльності
 • Зв’язок оцінки з системою професійного і кар’єрного зростання
 • Вплив результатів оцінки на оплату праці та на грейдінг

11. Гроші як стимул: стратегія матеріальної винагороди

 • Дій як власник
 • Внутрішня мотивація на основі внутрішньої відповідальності та зовнішньої фінансової відповідальності

12. Форми оплати праці

 • Формування фонду заробітної плати
 • Структура заробітної плати
 • Схеми матеріального стимулювання
 • Премії, бонуси
 • Моніторинг заробітних плат

13. Оцінка ефективності та нормування праці

 • Методи вивчення трудових процесів і затрат робочого часу
 • Фотографія робочого часу
 • Хронометраж і його різновиди
 • Досвід підприємств по організації хронометражних спостережень
 • Методики збору інформації, формування схем процесів, перевірка коректності та адекватності, документування моделей процесів
 • Обробка результатів вимірювань
 • Аналіз причинно-наслідкових ланцюжків
 • Апробація і впровадження норм
 • Пошук причин неефективності робочих процесів
 • Покращення робочих процесів
 • Підготовка рішень про зміни / поліпшення
 • Вплив норм праці на мотивацію персоналу
 • Планування чисельності персоналу

14. Нормування праці окремих видів діяльності

 • Нормування праці:
  • бухгалтерів
  • економістів
  • інженерів і конструкторів
  • програмістів і системних адміністраторів
  • дизайнерів
  • маркетологів

15. Корпоративні нематеріальні мотиватори в умовах кризи

 • Дух компанії в умовах кризи як провідний чинник нематеріальної мотивації персоналу
 • Мотиваційне середовище компанії як корпоративний мотиватор
 • Позитивні та негативні метафори корпоративної культури в умовах кризи
 • Персональна лояльність персоналу ведучому лідеру компанії як фактор мотивації

Залишити відповідь

X