Бухгалтер VS Фінансовий менеджер

byhgalter-finansovyy

Продовжуємо наше #знайомствозкнигою. Як Ви вже здогадались, кожен наш пост присвячений певному розділу з книги. У наступному Ви дізнаєтесь, чому бухгалтер і фінансовий менеджер мають абсолютно різні функції у компанії.

Бухгалтер і фінансовий менеджер: чотири відмінності

«…Функції фінансового менеджера і бухгалтера на підприємстві, що працює в умовах ринкової економіки, яка динамічно розвивається та відрізняється високим рівнем невизначеності, повинні бути розділені. Одна людина теоретично може виконувати обидві роботи, але це буде пов’язано з чималими труднощами для неї самої та не забезпечить керівнику можливості отримувати всю необхідну кількісну та якісну інформацію…

…Фінансова діяльність підприємства містить три напрями: бухгалтерський облік і оподаткування; управлінський облік і бюджетування; діагностика фінансово-економічного стану та фінансування діяльності підприємства. Так ось, ідеальною можна назвати таку схему управління цими напрямами: головний бухгалтер займається бухгалтерським обліком і податками, планування, облік і контроль бере на себе фінансовий менеджер, а фінансовий директор управляє коштами всього підприємства на основі аналізу даних, наданих бухгалтерією і менеджерами…

…Часто в компаніях не виділяється функція фінансового менеджера – фінансовий директор займається двома напрямами. Це – не настільки критично важливо, як відсутність поділу функцій бухгалтера і фінансиста. Як наслідок, важливі завдання управління фінансами підприємства, формування ефективної економічної бізнес-моделі функціонування та кероване створення вартості підприємства можуть бути не на відповідному рівні виконання…»

Проф. Швиданенко Генефа, к. е. н. Пестрецова-Блоцька Ольга. «Бізнес- економіка: 9Z».

Хочете дізнатися більше? Замовити книгу можна за посиланням – https://tot.in.ua.

{ #ZАЛЮБКИ, #ZБАГАЧУВАТИСЯ, #ZНАННЯМИ, #ZВИТЯЖНО, #ZАБЕЗПЕЧУВАТИ, #ZМІНИ, #ZАОХОЧУВАТИ, #ZАМОЖНЕ, #ZРОСТАННЯ} #Знайомствозкнигою, #БізнесЕкономіка9Z #ОльгаПестрецоваБлоцкая #ЦентрБизнесТехнологийТОТ

Залишити відповідь

X