Ефективні закупівлі та управління запасами

тренінг ефективні закупівлі

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Організація закупівель

 • Мета організації логістичної системи підприємства
 • Функціональний комплекс логістичного менеджменту
 • Взаємодія логістики та маркетингу
 • Взаємодія логістики з виробничим і фінансовим менеджментом
 • Повноваження на прийняття рішень про закупівлі
 • Організаційна структура управління закупівлями

2. Цикл постачання

 • Інформаційні потоки в сфері закупівель
 • Опис бізнес-процесу закупівель
 • Типи і методи закупівель
 • Вибір постачальника

3. Аналітичні процедури в закупівлях

 • Вплив закупівель на показники ефективності роботи підприємства
 • Оборотність ресурсів підприємства
 • Рентабельність активів підприємства
 • Втрачені вигоди і альтернативні витрати
 • Витрати в сфері закупівель
 • Методи скорочення витрат в сфері закупівель

4. Прогнозування попиту і величина запасів

 • Елементи прогнозу
 • Інформаційне забезпечення прогнозування
 • Методи прогнозування
 • Похибка прогнозу
 • Управління незалежним попитом
 • Управління залежним попитом

5. Управління запасами

 • Види запасів
 • Функції запасів
 • Категоризація запасів методом Парето і АВС
 • Витрати на утримання запасів
 • Визначення точки замовлення
 • Визначення розміру замовлення
 • Економічний розмір замовлення
 • Невизначений попит і резервний запас
 • Системи періодичного аналізу запасів
 • Розрахунок нормативу запасів

6. Контроль запасів

 • Методологія нормованих запасів
 • Система управління запасами з фіксованим розміром замовлення
 • Система управління запасами з встановленою періодичністю поповнення ресурсу до постійного рівня
 • Мінімаксна система управління запасами
 • Аналіз рівня обслуговування

7. Технології управління закупівлями

 • Планування закупівель
 • Робота виштовхуючої системи
 • Засоби забезпечення витягаючої системи – створення системи JIT (точно вчасно)
 • Визначення потреби в матеріалах MPR
 • Бюджети закупівель
 • Показники ефективності закупівель
 • Критерії оцінки діяльності відділу закупівель
 • Особливості управління персоналом в сфері закупівель
 • Методи стимулювання співробітників в сфері закупівель

Залишити відповідь

X