Економіка управління людськими ресурсами

Тренінг управління людськими ресурсами

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Ефективність сучасного бізнесу багато в чому визначається якістю менеджменту основного ресурсу – людського. Оскільки саме працівники володіють потужним потенціалом генерування вартості для компанії, розуміння того, як діє і на чому базується економіка управління людськими ресурсами, стає конкуренткою перевагою будь-якої компанії.

Тим не менше, наявна практика багатьох підприємства свідчить про те, що більше уваги приділяється фінансовим і матеріальним ресурсам чи обладнанню і технологіям. Таке відношення легко спостерігати у моменти, коли компанія шукає шляхи скорочення витрат – стаття бюджету, яка «ріжеться» в першу чергу, всім прекрасно відома. Люди- це єдиний ресурс підприємства, який не є його власністю і ввечері після роботи вирушає додому до своїх сімей та у власних справах. З ним важко в будь-якому бізнесі. Особливо сьогодні, коли ефективність діяльності організації тісно пов’язана чи навіть прямо залежить від компетенцій, знань, вмінь і мотивації своїх команд і конкретних співробітників. В умовах поточної реальності бізнес не може забезпечувати високу результативність і якість, конкурентні затрати і сталий розвиток без побудови особливої системи менеджменту людського капіталу.

Проходження тренінгу «Економіка управління людськими ресурсами» буде корисним HR-спеціалістам, HR-менеджерам і HR-бізнес-партнерам, економістам з планування операційних і HR-бюджетів, менеджерам з оптимізації процесів і нормування праці, а також спеціалістам, задіяним в проектах автоматизації функції HR.

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Аналіз ефективності використання людських ресурсів (human resources, HR)

 • Ефективність використання людських ресурсів підприємства, методика її аналізу
 • Ефективність витрачання часу
 • Оптимізація залучення трудових ресурсів
 • Скорочення витрат на оплату праці без зниження мотивації та погіршення якості виконуваних завдань
 • Людський і організаційний капітал компанії, людські активи

2. Процес управління показниками праці

 • Ключові види діяльності
 • Обзори й оцінка показників в області HR
 • Показники ефективності використання людських ресурсів для різних типів підрозділів – основних бізнес-процесів, допоміжних, інфраструктурних, управлінських
 • Аналіз причино-наслідкових зв’язків ланцюжка бізнес-процесів компанії

3. Планування чисельності персоналу

 • Планування обсягу робіт
 • Бізнес-процеси: ідентифікація, постійне вдосконалення та реінжиніринг, організація
 • Роботи: структура, одиниці обліку та виміру, оцінка
 • Класифікація та характеристика трудових рухів, дій і прийомів
 • Затрати робочого часу та їх класифікація
 • Оцінка продуктивності праці
 • Розрахунок чисельності
 • Побудова матриці завантаження співробітників з урахуванням розподілу обов’язків і графіку змін
 • Планування вивільнення і додаткової потреби у персоналі
 • Розвиток працівників, кадровий резерв

4. Методи вивчення процесів і затрат робочого часу

 • Фотографія робочого часу. Хронометраж і його різновиди
 • Досвід підприємств в організації хронометражних спостережень
 • Методики збору інформації, формування схем процесів, перевірка коректності й адекватності, документування моделей процесів
 • Обробка результатів вимірювань
 • Апробація та впровадження норм
 • Пошук причин неефективності робіт
 • Усунення вузьких місць, покращення процесів

5. Нормування праці за окремими видами діяльності

 • Технології нормування для:
  • бухгалтерів
  • економістів
  • інженерів і конструкторів
  • програмістів і системних адміністраторів
  • дизайнерів
  • маркетологів

6. Оцінка персоналу. Вимірювання мотивації

 • Мотиваційний менеджмент
 • Методи оцінювання персоналу, мотивації та лояльності
 • Розробка метрик та вимірювань управління людськими ресурсами в систему:
  • оцінки персоналі
  • лояльності та мотивації
  • управлінського обліку та бюджетування
 • Оцінка діяльності компанії на основі управління продуктивністю працівників
 • KPI робочого місця (key performance indicators – ключові показники ефективності)

7. Гроші як стимул: стратегія матеріальної винагороди

 • Мотиваційне значення грошей
 • Вплив норм праці на мотивацію
 • Практичне застосування мотиваційних теорій в системах оплати праці
 • Способи матеріальної винагороди. Практичне використання
 • Системи оплати, постійна та змінна частини
 • Соціальні пакети. Компенсаційний пакет, вибір складових, критерії формування
 • Розробка системи стимулів з урахуванням загального результату підприємства, ефективності окремих підрозділів та індивідуальних досягнень співробітників
 • Форми компенсацій і соціальних пакетів на прикладі провідних світових і українських компаній
 • Довгострокова мотивація ключових працівників
 • Приклад розрахунку командного бонусу
 • Внутрішня мотивація на основі особистісних характеристик і зовнішньої фінансової відповідальності
 • Внутрішній ринок підприємства

8. Основні фактори, що впливають на HR-бюджет

 • Методики формування бюджетів
 • Розподіл витрат HR-функції на змінні та постійні
 • Внутрішні індикатори планування витрат HR-підрозділів
 • Облік результатів:
  • оцінки й атестації співробітників
  • попереднього оцінювання
  • вимірювання мотивації
 • Аналіз статистики по KPI
 • Зовнішні показники планування витрат HR-підрозділів
 • Бенчмаркінг нормативів показників по персоналу
 • Моніторинг ринку услуг
 • Бюджетна матриця, взаємозв’язок бюджету HR та інших відділів і департаментів
 • HR-підрозділ як центр фінансової відповідальності

9. Бюджет управління персоналом

 • Основні розділи бюджету HR-підрозділу:
  • чисельність персоналу – бюджети підбору й адаптації
  • розвиток і навчання
  • оцінка й атестація
  • оплата праці та винагорода, матеріальне стимулювання
  • корпоративні заходи
  • управлінські витрати

10. Обґрунтування фінансування при прийнятті управлінських рішень

 • Підготовка зведеного бюджету HR-департаменту
 • Захист бюджету перед бюджетним комітетом і акціонерами
 • Взаємозв’язок стратегії фірми та стратегії HR
 • Особливості доопрацювання планових витрат: заповнення форм з урахуванням зауважень і лімітів
 • Аналіз і контроль виконання бюджету HR

Залишити відповідь

X