Економіка управління людськими ресурсами

Тренінг управління людськими ресурсами

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Ефективність сучасного бізнесу багато в чому визначається якістю менеджменту основного ресурсу – людського. Оскільки саме працівники володіють потужним потенціалом генерування вартості для компанії, розуміння того, як діє і на чому базується економіка управління людськими ресурсами, стає конкуренткою перевагою будь-якої компанії.

Тим не менше, наявна практика багатьох підприємства свідчить про те, що більше уваги приділяється фінансовим і матеріальним ресурсам чи обладнанню і технологіям. Таке відношення легко спостерігати у моменти, коли компанія шукає шляхи скорочення витрат – стаття бюджету, яка «ріжеться» в першу чергу, всім прекрасно відома. Люди- це єдиний ресурс підприємства, який не є його власністю і ввечері після роботи вирушає додому до своїх сімей та у власних справах. З ним важко в будь-якому бізнесі. Особливо сьогодні, коли ефективність діяльності організації тісно пов’язана чи навіть прямо залежить від компетенцій, знань, вмінь і мотивації своїх команд і конкретних співробітників. В умовах поточної реальності бізнес не може забезпечувати високу результативність і якість, конкурентні затрати і сталий розвиток без побудови особливої системи менеджменту людського капіталу.

Проходження тренінгу «Економіка управління людськими ресурсами» буде корисним HR-спеціалістам, HR-менеджерам і HR-бізнес-партнерам, економістам з планування операційних і HR-бюджетів, менеджерам з оптимізації процесів і нормування праці, а також спеціалістам, задіяним в проектах автоматизації функції HR.

Програма тренінгу (2 дня, 16 годин)

 1. Аналіз ефективності використання людських ресурсів (human resources, HR)
 • Ефективність використання людських ресурсів підприємства, методика її аналізу.
 • Ефективність витрачання часу
 • Оптимізація залучення трудових ресурсів
 • Скорочення витрат на оплату праці без зниження мотивації та погіршення якості виконуваних завдань
 • Людський і організаційний капітал компанії, людські активи.
 1. Процес управління показниками праці
 • Ключові види діяльності
 • Обзори й оцінка показників в області HR.
 • Показники ефективності використання людських ресурсів для різних типів підрозділів – основних бізнес-процесів, допоміжних, інфраструктурних, управлінських.
 • Аналіз причино-наслідкових зв’язків ланцюжка бізнес-процесів компанії.
 1. Планування чисельності персоналу
 • Планування обсягу робіт
 • Бізнес-процеси: ідентифікація, постійне вдосконалення та реінжиніринг, організація.
 • Роботи: структура, одиниці обліку та виміру, оцінка.
 • Класифікація та характеристика трудових рухів, дій і прийомів.
 • Затрати робочого часу та їх класифікація.
 • Оцінка продуктивності праці.
 • Розрахунок чисельності.
 • Побудова матриці завантаження співробітників з урахуванням розподілу обов’язків і графіку змін.
 • Планування вивільнення і додаткової потреби у персоналі.
 • Розвиток працівників, кадровий резерв.
 1. Методи вивчення процесів і затрат робочого часу
 • Фотографія робочого часу. Хронометраж і його різновиди.
 • Досвід підприємств в організації хронометражних спостережень.
 • Методики збору інформації, формування схем процесів, перевірка коректності й адекватності, документування моделей процесів.
 • Обробка результатів вимірювань.
 • Апробація та впровадження норм.
 • Пошук причин неефективності робіт.
 • Усунення вузьких місць, покращення процесів.
 1. Нормування праці за окремими видами діяльності
 • Технології нормування для:
  • бухгалтерів;
  • економістів;
  • інженерів і конструкторів;
  • програмістів і системних адміністраторів;
  • дизайнерів;
  • маркетологів.
 1. Оцінка персоналу (assessment). Вимірювання мотивації
 • Мотиваційний менеджмент.
 • Методи оцінювання персоналу, мотивації та лояльності.
 • Розробка метрик та вимірювань управління людськими ресурсами в систему:
  • оцінки персоналі;
  • лояльності та мотивації;
  • управлінського обліку та бюджетування.
 • Оцінка діяльності компанії на основі управління продуктивністю працівників.
 • KPI робочого місця (key performance indicators – ключові показники ефективності).
 1. Гроші як стимул: стратегія матеріальної винагороди
 • Мотиваційне значення грошей.
 • Вплив норм праці на мотивацію.
 • Практичне застосування мотиваційних теорій в системах оплати праці.
 • Способи матеріальної винагороди. Практичне використання.
 • Системи оплати, постійна та змінна частини.
 • Соціальні пакети. Компенсаційний пакет, вибір складових, критерії формування.
 • Розробка системи стимулів з урахуванням загального результату підприємства, ефективності окремих підрозділів та індивідуальних досягнень співробітників.
 • Форми компенсацій і соціальних пакетів на прикладі провідних світових і українських компаній.
 • Довгострокова мотивація ключових працівників.
 • Приклад розрахунку командного бонусу.
 • Внутрішня мотивація на основі особистісних характеристик і зовнішньої фінансової відповідальності.
 • Внутрішній ринок підприємства.
 1. Основні фактори, що впливають на HR-бюджет
 • Методики формування бюджетів.
 • Розподіл витрат HR-функції на змінні та постійні.
 • Внутрішні індикатори планування витрат HR-підрозділів.
 • Облік результатів:
  • оцінки й атестації співробітників;
  • попереднього оцінювання;
  • вимірювання мотивації.
 • Аналіз статистики по KPI.
 • Зовнішні показники планування витрат HR-підрозділів.
 • Бенчмаркінг нормативів показників по персоналу.
 • Моніторинг ринку услуг.
 • Бюджетна матриця, взаємозв’язок бюджету HR та інших відділів і департаментів.
 • HR-підрозділ як центр фінансової відповідальності.
 1. Бюджет управління персоналом
 • Основні розділи бюджету HR-підрозділу:
  • чисельність персоналу – бюджети підбору й адаптації;
  • розвиток і навчання;
  • оцінка й атестація;
  • оплата праці та винагорода, матеріальне стимулювання;
  • корпоративні заходи;
  • управлінські витрати.
 1. Обґрунтування фінансування при прийнятті управлінських рішень
 • Підготовка зведеного бюджету HR-департаменту.
 • Захист бюджету перед бюджетним комітетом і акціонерами.
 • Взаємозв’язок стратегії фірми та стратегії HR.
 • Особливості доопрацювання планових витрат: заповнення форм з урахуванням зауважень і лімітів.
 • Аналіз і контроль виконання бюджету HR.

Залишити відповідь

X