Фінансове моделювання (financial modeling)

тренінг фінансове моделювання

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Ціль практичного тренінгу “Фінансове моделювання” – набути навички застосування математичних, економічних і фінансових методів моделювання, щоб ефективно обґрунтовувати та приймати управлінські рішення як у стратегічної перспективі, так і на операційному рівні.

Після проходження тренінгу Ви зможете:

 • оцінювати фінансовий стан компанії, її стійкість та платоспроможність;
 • планувати цільові показники ефективності;
 • прогнозувати майбутні грошові потоки;
 • оцінювати й ранжувати інвестиційні проекти;
 • визначати вартість бізнесу і дохідність вкладень;
 • розраховувати затрати і чутливість прибутку до змін ринкових умов;
 • визначати вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на результуючий грошовий потік підприємства.

Рекомендується менеджерам середнього і топ-рівнів, фахівцям зі стратегічного аналізу, бізнес-аналітикам (business intelligence), проектним, фінансовим та інвестиційним менеджерам, а також іншим професіоналам, які у своїй роботі використовують аналіз даних і створюють фінансово-економічні моделі.

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Фінансове моделювання: цілі та правила

 • Цілі фінансового бізнес моделювання і прогнозування, область застосування моделей.
 • Основні стадії розробки моделі: планування, побудова, тестування, застосування.
 • Правила моделювання.

2. Моделювання операційних рішень. Управління витратами, цінами, обсягами продажів, прибутком і рентабельністю

 • Оцінка характеру поведінки витрат. Регресійний аналіз.
 • Оцінка чутливості прибутку до змін ринкових умов. Факторний аналіз.
 • Аналіз рентабельності капіталу (ROCE, ROE). Пошук цільових значень.

3. Прийняття інвестиційних рішень

 • Обґрунтований і коректний розрахунок грошового потоку у процесі оцінки інвестиційних проектів.
 • Моделювання основних показників PV, FV, PMT, NPV, IRR.
 • Факторний аналіз. Пошук кращих значень.
 • Аналіз чутливості інвестиційних показників.

4. Фінансове моделювання і прогнозування фінансового стану компанії. Оцінка ефективності, фінансової стійкості, платоспроможності

 • Збір, формування і підготовка вихідної інформації.
 • Макромодель прогнозу фінансового стану компанії.

Етап 1. Аналіз вихідних даних.
Етап 2. Формування параметрів “входу”: прогноз і система припущень.
Етап 3. Моделювання.
Етап 4. Розрахунок показників ефективності, фінансової стійкості, платоспроможності.
Етап 5. Аналіз чутливості. Пошук цільових параметрів. Формування ефективної структури фінансування.
Етап 6. Формування параметрів “виходу”.

 • Доходи (виручка): обсяги, ціни.
 • Закупки, залишки товарів, собівартість реалізованих товарів.
 • Операційні витрати.
 • Основні засоби й амортизація.
 • Оборотний капітал.
 • ПДВ, заборгованість з податків.
 • Побудова моделі руху грошових коштів прямим і непрямим методами.
 • Графік залучення / погашення кредитів.
 • Прогноз фінансової звітності.
 • Оцінка фінансового стану: рентабельність, стійкість, платоспроможність.

5. Аналіз основних сценаріїв розвитку компанії: факторний аналіз

 • Визначення чутливості показників компанії до різноманітних зовнішніх і внутрішніх факторів.
 • Визначення структури витрат: заходи щодо зниження ризику бізнесу
 • Поняття чистого оборотного капіталу: тривалість грошового циклу і його вплив на потребу компанії у фінансуванні.
 • Вплив інвестиційного проекту на показники ризику компанії.

 

Залишити відповідь

X