Фінанси для HR

тренінг фінанси для HR

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Коли HR-підрозділи обґрунтовують бюджети видатків на управління персоналом в компанії, вони часто оперують емоційними і мотивуючими аргументами. Керівники підприємства і фінансові служби оперують виключно економічними і фінансовими аргументами. Тому часто захищати бюджети на управління персоналом – нелегко. Тренінг пояснить, як фінансовим службам краще рахувати економіку управління людськими ресурсами, а також, як HR-фахівцям краще оперувати фінансово-економічними алгоритмами обґрунтування витрат на персонал.

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Основні економічні поняття у житті менеджера з персоналу

 • Фінансова модель компанії
 • Організаційна та фінансова структури компанії
 • Системи обліку в компанії. Бухгалтерський, податковий і управлінський облік
 • Балансовий звіт
  • Структура активів і пасивів компанії.
  • Облік операцій, рахунки, їх особливості.
 • Звіт про прибутки і збитки
  • Визначення прибутку: валовий, операційний, прибуток до сплати відсотків і податків (EBIT / EBITDA) та чистий прибуток (EAT)
  • Види витрат та їх розподіл
 • Звіт про рух грошових коштів
  • Принцип відповідності доходів і витрат
  • Відмінність між прибутком і грошовим потоком

2. Можливі показники оцінки діяльності компанії, їх використання в управлінні персоналом

 • Методи проведення фінансового аналізу
 • Використання результатів фінансового аналізу в управлінні компанією
  • Управління оборотним капіталом підприємства
  • Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю
  • Управління основними фондами компанії
  • Управління прибутком компанії
  • Показники ефективності інвестицій та витрат в людський капітал підприємства

3. Основні показники, які впливають на формування HR-бюджету

 • Методики формування бюджетів
 • Поділ витрат HR-функції підприємства на змінні і постійні
 • Внутрішні показники планування витрат HR-підрозділу
  • Облік результатів оцінки та атестації персоналу
  • Облік результатів попереднього навчання персоналу
  • Облік результатів вимірювання мотивації персоналу
  • Аналіз статистики на основі KPI
  • Нормативи основних показників по персоналу
 • Зовнішні показники планування витрат HR-підрозділу
  • Бенчмаркінг нормативів показників по персоналу
  • Моніторинг ринку послуг
 • Бюджетна матриця, взаємозв’язок бюджету HR-підрозділу з бюджетами інших підрозділів підприємства
 • Департамент персоналу (HR) як центр фінансової відповідальності

4. Бюджет HR-підрозділу

 • Основні розділи бюджету HR-підрозділу
 • Складання бюджету чисельності персоналу – бюджети підбору, адаптації персоналу
 • Складання бюджету розвитку та навчання персоналу
 • Бюджет оцінки персоналу та атестації персоналу
 • Складання бюджету оплати праці, винагород, матеріального стимулювання
 • Бюджет корпоративних заходів
 • Бюджет управлінських витрат HR-підрозділу

5. Обґрунтування фінансування при прийнятті управлінських рішень

 • Підготовка зведеного бюджету HR-департаменту
 • Захист бюджетів перед бюджетним комітетом підприємства  і акціонерами
 • Взаємозв’язок стратегії фірми і стратегії управління персоналом
 • Особливості доопрацювання бюджету: заповнення бюджетних форм з урахуванням зауважень і лімітів

6. Аналіз і контроль виконання бюджету HR

 • Бюджетний контроль, розподіл відповідальності
 • Управління за відхиленнями
 • Гнучкий бюджет і факторний аналіз

Залишити відповідь

X