Фінанси для топ-менеджерів

тренінг фінанси для топ-менеджерів

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Управління корпоративними фінансами

 • Основні цілі бізнесу та цілі сучасного фінансового менеджменту
 • Цілі основних учасників бізнесу: власників, менеджменту і співробітників
 • Максимізація вартості – як головна фінансова мета компанії, її співвідношення з іншими цілями
 • Підходи до оцінки: капіталізація доходів, дисконтування майбутніх грошових потоків, оціночні мультиплікатори, вартість активів
 • Моделі створення вартості залежно від виду діяльності й етапу життєвого циклу підприємства, дії зовнішніх ринкових факторів (у тому числі кризи)
 • Кількісний вимір стратегії підприємства на основі збалансованої системи показників. Фінансова модель діяльності компанії
 • Інструменти управління фінансами компанії

2. Організація управління корпоративними фінансами

 • Організаційна структура фінансово-економічної служби
 • Інформаційне середовище фінансового менеджменту
 • Взаємодія бухгалтерського й управлінського обліку
 • Фінансові транзакції й основні управлінські фінансові звіти
 • Модель структури даних для системи управлінського обліку
 • Структура звітів управлінського фінансового обліку
 • Склад звітів у системі автоматизації управлінського фінансового обліку

3. Прогнозування майбутньої діяльності підприємства

 • Оцінка стратегічного стану компанії
 • Формування схеми факторів вартості компанії
 • Розробка сценаріїв
 • Аналіз причинно-наслідкових ланцюжків
 • Постатейний прогноз
 • Оцінка вартості з урахуванням внутрішніх покращень
 • Оцінка вартості з урахуванням зовнішніх покращень
 • Оцінка багатопрофільної компанії

4. Формування капіталу компанії

 • Власний і позиковий капітал. Основні джерела фінансування бізнесу та їх особливості
 • Вартість капіталу та вартість бізнесу. Зв’язок із фінансовою стратегією. Як взаємопов’язані між собою структура капіталу та динаміка зростання компанії
 • Максимізація прибутку та збільшення вартості бізнесу: як поєднати

5. Управління витратами і оборотними активами

 • Класифікація й управління витратами. Аналіз структури й обсягів витрат
 • Управління оборотним капіталом підприємства: товарними запасами та дебіторською заборгованістю. Фінансові показники та коефіцієнти для аналізу якості управління оборотним капіталом компанії
 • Управління грошовими потоками, доходами та витратами в бізнесі
 • Структура та форма:
  • Звіту про рух грошових коштів
  • Звіту про фінансові результати
 • Побудова й аналіз управлінського балансу. Взаємозв’язок управлінського балансу й управління вартістю бізнесу
 • Основні групи фінансово-економічних показників і коефіцієнтів
 • Міжнародні стандарти оцінки бізнесу
 • Економічна додана вартість (EVA) і мотивація топ-менеджерів

6. Аналіз ефективності використання ресурсів підприємства

 • Методика аналізу ефективності використання ресурсів підприємства
 • Ефективність використання ресурсів:
  • фінансових
  • матеріальних
  • капітальних
  • людських
  • часу

7. Методи прийняття управлінських рішень

 • Критерії прийняття управлінських рішень
 • Диференційний аналіз та релевантна інформація при прийнятті рішень
 • Стратегічний аналіз і його інструменти
 • Оперативний аналіз і його інструменти
 • Ключові фактори для ухвалення рішень щодо:
  • трудових ресурсів
  • комерційних витрат
  • логістичних витрат

8. Бюджетне планування як інструмент управління розвитком підприємства

 • Принципи складання бюджетів, проведення порівняння «план/факт» і аналізу відхилень
 • Поняття «гнучкого» і «жорсткого» бюджету. Аналіз «план/факт». «Ковзне» бюджетування
 • Контроль за виконанням бюджету. План-факторний аналіз відхилень. Пошук необхідних ресурсів для зменшення відхилень
 • Використання нормативних витрат: види, розрахунок і аналіз нормативів; зв’язок KPI, бюджетів витрат і нормативів, нормативний облік (Standard Costing)

9. Оцінка інтелектуальної власності підприємства

 • Визначення декількох ключових сфер компетенції
 • Розбивка ключових сфер за видами нематеріальних активів
 • Перевірка на додаткову цінність
 • Перевірка на конкурентоспроможність, потенціал, довговічність, стійкість

10. Оцінка вартості підприємства як технологія узгодження цілей підприємства та співробітників

 • Оцінка вартості підприємства та власної вартості
 • Менеджер, орієнтований на вартість
 • Вартісне мислення
 • Компенсаційні схеми винагороди на основі показників вартості підприємства

Залишити відповідь

X