Фінанси для відділів продажів

тренінг фінанси для відділів продажів

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Управління оборотним капіталом підприємства

 • Операційний і фінансовий цикли
 • Управління грошовими коштами
 • Аналіз руху грошових коштів
 • Дефіцит або надлишок грошових коштів
 • Управління дебіторською заборгованістю
 • Аналіз дебіторської заборгованості
 • Величина оборотного капіталу. Розрахунок потреби бізнесу в фінансуванні
 • На що використовується і за рахунок чого фінансується оборотний капітал?
 • Скільки оборотного капіталу потрібно бізнесу?

2. Стандарти кредитоспроможності, кредитний період

 • Знижки при угодах за готівку
 • Політика інкасації

3. Управління клієнтським портфелем компанії

 • Основні чинники ефективності клієнтського портфеля
 • Аналіз клієнтського портфеля. Рейтингова оцінка клієнтів
 • Управління клієнтським портфелем

4. Управління матеріально-виробничими запасами

 • Політики управління запасами
 • Розрахунок оптимальної величини запасу
 • Управління партіями закупівель

5. Управління товарним портфелем компанії

 • Товарно-аналітичні матриці
 • Формування товарного портфеля
 • Балансування асортименту за шириною та глибиною

6. Політика використання знижок

 • Навіщо потрібні знижки і як правильно їх використовувати? Приклади неправильного використання знижок
 • Політика використання знижок
 • Розрахунок величини знижок
 • Класифікація витрат, види прибутку та рентабельності
 • Скільки насправді коштують знижки?

7. Фінансова аргументація – обов’язковий етап продажів

 • Виділення фінансових вигід і вміння презентувати їх клієнтові
 • Фінансові переваги роботи з новим продуктом
 • Відмінності між купівлею товару і вкладенням коштів у товар

8. Інформація, яка міститься у фінансовій звітності

 • Зміст статей балансу
 • Інформація про підприємство, яку можна отримати з балансу
 • Зміст звіту про прибутки і збитки
 • Інформація про поточну діяльність підприємства, яку можна отримати зі звіту про прибутки і збитки та звіту про рух грошових коштів
 • Відображення продажів і комерційної діяльності підприємства в бухгалтерському обліку
 • Ефективна взаємодія продажів і бухгалтерського обліку

Залишити відповідь

X