Фінансовий менеджмент для керівників-нефінансистів

тренінг фінансовий менеджмент

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Компанія повинна генерувати стабільний прибуток і грошові потоки, показник EBITDA – рости, а інвестиційні проекти – збільшувати вартість бізнесу. Ось мантра, яку повторює кожний керівник – від адміністративного до ІТ-директора, хоча по-різному занурюється в фінансовий менеджмент та впливає на прибутковість.

Але як будь-яка, навіть абсолютно “нефінансова”, діяльність в компанії пливає на загадково-фантастичні показники прибутку, рентабельності та стійкого розвитку? Чому звичайні цифри у річній звітності мають надзвичайне значення? На скільки важливо планувати й контролювати витрати, навіть коли виникає термінова гостра необхідність придбати нове обладнання, розробити унікальне ПЗ чи запустити масштабну рекламну кампанію? Нарешті, чому фінансисти наполягають, що гроші сьогодні дорожчі, ніж гроші завтра, а ключова ціль інвестицій – створювати зрозумілі грошові потоки, а не можливі переваги в майбутньому?

Відповіді на ці та інші базові питання ведення бізнесу Ви знайдете у нашому тренінгові “Фінансовий менеджмент для керівників-нефінансистів”. Програма є обов’язковою для всіх керівників, націлених на ефективність, незалежно від рівня посади та сфери діяльності, для вдосконалення професійних компетенцій.

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Фінансова система підприємства. Фінансовий менеджмент

 • Логіка руху фінансових ресурсів
 • Організація фінансової системи для підвищення керованості підприємством
 • Учасники процесу прийняття фінансових рішень
 • Фінансова структура підприємства, види її елементів:
  • місця виникнення затрат;
  • центри фінансового обліку;
  • центри відповідальності
 • Практика побудови фінансової структури українських компаній

2. Інформація у фінансовій звітності підприємства

 • Форма, зміст і принципи складання основних фінансових звітів:
  • Звіт про прибутки та збитки (P&L, Profit and Loss Statement)
  • Баланс (Statement of Financial Position)
  • Звіт про рух грошових коштів (Statement of Cash Flows)
 • Як читати фінансові звіти
 • Основні терміни та поняття у сфері управління фінансами

3. Основні інструменти фінансового аналізу

 • Методологія і базис
 • Постатейний аналіз звіту про прибутки і збитки, балансу і звіту про рух грошових коштів
 • Фінансові коефіцієнти
 • Оцінка фінансового стану підприємства
 • Техніка експрес-діагностики

4. Управління оборотними засобами, дебіторською заборгованістю і товарно-матеріальними запасами

 • Склад і структура оборотних засобів підприємства
 • Операційний і фінансовий цикли
 • Розрахунок необхідних оборотних засобів для фінансового циклу
 • Управління запасами:
  • типові рішення щодо запасів
  • оптимізація витрат, пов’язаних з управлінням товарно-матеріальними запасами
  • нормування запасів

5. Логіка управління витратами

 • Класифікація витрат для визначення собівартості, фінансових результатів
 • Класифікація витрат для управлінських рішень, контроля і регулювання
 • Розподіл прямих і накладних витрат; розподіл прямих затрат за цільовими напрямками

6. Основні формули прийняття рішень в управлінні затратами

 • Аналіз «витрати – обсяг – прибуток»
 • Значення інформації про витрати для прийняття різноманітних рішень в бізнесі
 • Використання даних щодо затрат у процесі планування діяльності

7. Фінансове планування і бюджетування

 • Види бюджетів і їх особливості:
  • продажів
  • закупівель
  • комерційних витрат
  • загальногосподарських витрат
  • бюджет підрозділів

8. Структура і системи бюджетування

 • Складання фінансових бюджетів:
  • прибутків і збитків;
  • грошових потоків;
  • бюджет інвестицій
 • Розробка головного бюджету і взаємозв’язок його елементів

9. Вартість грошей у часі. Оцінка інвестицій

 • Термін окупності інвестицій
 • Дисконтований термін окупності
 • Чиста приведена вартість
 • Внутрішня норма рентабельності

Залишити відповідь

X