Фінанси для IT

тренінг фінанси для IT сфери

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Фінансова система підприємства. Особливості ІТ компаній

 • Логіка руху фінансових ресурсів
 • Організація фінансової системи підприємства для підвищення керованості підприємства
 • Учасники прийняття фінансових рішень
 • Фінансова структура підприємства. Види елементів фінансової структури

2. Інформація, що міститься у фінансовій звітності підприємства. Основні фінансові терміни

 • Форма, зміст і принципи складання звіту про прибутки і збитки. Витрати R&D
 • Форма, зміст і принципи складання балансу. Нематеріальні активи, програмне забезпечення, сайти, оренда
 • Форма зміст і принципи складання звіту про рух грошових коштів
 • Як читати фінансові звіти
 • Основні терміни і поняття в сфері управління фінансами

3. Основні інструменти фінансового аналізу. Аналіз ІТ компаній (Google, Facebook …)

 • Методологія фінансового аналізу
 • Постатейний аналіз звіту про прибутки і збитки, балансу і звіту про рух грошових коштів
 • Фінансові коефіцієнти
 • Оцінка фінансового стану підприємства
 • Техніка експрес-діагностики фінансового стану підприємства

4. Управління оборотними коштами підприємства, дебіторською заборгованістю та резервами

 • Склад і структура оборотних коштів підприємства
 • Операційний і фінансовий цикл підприємства
 • Розрахунок необхідних обігових коштів для фінансового циклу підприємства
 • Управління грошовим обігом підприємства; Кредиторська заборгованість або комерційний кредит: порівняльний аналіз вигідності; вартість комерційного кредиту
 • Управління дебіторською заборгованістю; кредитна політика; знижки при термінової оплати; контроль за станом дебіторської заборгованості
 • Управління коштами для формування резервів на утримання персоналу та робочих місць

5. Логіка управління витратами. Основні формули ухвалення рішень в управлінні витратами

 • Класифікація витрат для управлінських рішень, контролю і регулювання; Постійні і змінні витрати
 • Аналіз «витрати – обсяг – прибуток»
 • Значення інформації про витрати при прийнятті різних рішень в бізнесі
 • Використання інформації про витрати при плануванні діяльності підприємства

6. Фінансове планування та бюджетування

 • Види бюджетів та їх особливості:
  • бюджет продажів
  • бюджет закупівель
  • бюджет комерційних витрат
  • бюджет загальногосподарських витрат;
  • бюджет підрозділів

7. Структура та системи бюджетування

 • Складання фінансових бюджетів:
  • бюджет прибутків і збитків
  • бюджет грошового потоку
  • бюджет інвестицій
 • Розробка головного бюджету і взаємозв’язок його елементів

8. Вартість грошей у часі. Оцінка інвестицій

 • Термін окупності інвестицій
 • Дисконтований термін окупності
 • Чиста приведена вартість
 • Внутрішня норма рентабельності

Залишити відповідь

X