Оцінка й аналіз фінансово-економічного стану підприємства

Тренінг аналіз фінансово-економічного стану

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Основні інструменти фінансового аналізу. Фінансово-економічний аналіз підприємства

2. Вимір діяльності підприємства в нових умовах

 • Інтеграція бізнес-процесів
 • Взаємодія з клієнтами і постачальниками
 • Ринок орієнтований на покупця
 • Працівники інтелектуальної праці
 • Управління по критеріям

3. Збалансована система показників як система управління

 • Стратегічні цілі підприємства і показники їх досягнення
 • Фінансова складова збалансованої системи показників
 • Клієнтська складова
 • Складові внутрішніх бізнес-процесів
 • Навчання та розвитку персоналу

4. Показники ефективності діяльності підприємства

 • Взаємозв’язки показників балансу і звіту про фінансові результати
 • Система показників
 • Принципи розрахунку і зіставлення з оптимальними значеннями

5. Індивідуальна і комплексна оцінка отриманих результатів, виявлення «хворих точок» і можливих шляхів їх «лікування»

6. Фінансово-економічний аналіз підприємства

 • Оцінка фінансових результатів (доходів, витрат, прибутків)
 • Рух грошових коштів, ефективність діяльності підприємства, філій, роздрібних мережах
 • Оцінка фінансового стану підприємства (необоротних і оборотних активів, зобов’язань, власного капіталу)
 • Прогнозний аналіз діяльності підприємства
 • Моделювання фінансового аналізу
 • Постатейний аналіз звіту про прибутки і збитки, балансу і звіту про рух грошових коштів
 • Фінансові коефіцієнти
 • Техніка експрес-діагностики фінансового стану підприємства

 7. Виробничо-господарський аналіз підприємства

 • Аналіз виробництва та реалізації продукції:
  • обсягу і асортименту,
  • структури і якості,
  • ритмічності виробництва,
  • відвантаження і реалізації.
 • Проведення аудиту на підприємстві, філіях, в роздрібних мережах
 • Аналіз використання ресурсів підприємства:
  • основних засобів (стан технічного рівня підприємства, ефективність використання, резервне збільшення випуску продукції і фондовіддачі),
  • матеріальних (оборотність, забезпеченість),
  • трудових (забезпеченість, продуктивність, трудомісткість).

8. Аналіз собівартості і фінансових результатів діяльності підприємства

 • Аналіз витрат підприємства, фінансових результатів, рентабельності

9. Аналіз прибутковості окремих сегментів діяльності підприємства

 • Методика факторного аналізу прибутку за системою директ-костинг
 • Визначення беззбитковості продажів і зони безпеки підприємства
 • Формування оптимального портфеля реалізованої продукції

10. Організація управлінського обліку на підприємстві

 • Фінансова структура підприємства
 • Принципи визначення центрів витрат, доходів і прибутку

Залишити відповідь

X