Управління витратами та формування собівартості

Тренінг формування собівартості

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Управлінські дані про витрати – основа управлінських рішень

 • Релевантні витрати
 • Транзакційні витрати
 • Формування акціонерної вартості
 • Система збалансованих показників

2. Логіка класифікації витрат

 • Класифікація витрат для управлінських рішень
 • Класифікація витрат для визначення собівартості, фінансових результатів
 • Класифікація витрат для контролю і регулювання

3. Логіка маніпулювання постійними і змінними витратами

 • Аналіз «витрати – обсяг – прибуток»
 • Запас міцності, операційний важіль
 • Припущення, прийняті під час аналізу «витрати – обсяг – прибуток»
 • Аналіз залежності між витратами, обсягом і прибутком в умовах багатопродуктивності
 • Значення інформації про витрати при прийнятті рішень про ціноутворення
 • Маржинальний аналіз

4. Логіка маніпулювання прямими і непрямими витратами

 • Проблема непрямих витрат
 • Вибір бази для розподілу накладних витрат
 • Методи розподілу накладних витрат за єдиною ставкою і диференційований підхід

5. Види собівартості і характеристика калькуляційних статей

 • Технологічної собівартості
 • Виробничої собівартості
 • Повної собівартості готової продукції
 • Повної собівартості реалізованої продукції

6. Методи калькулювання собівартості продукції

 • Нормативний метод
 • Позамовний метод
 • Попередільний метод
 • Калькуляція з повним розподілом витрат і методом прямих змінних витрат

7. Оцінка і управління діяльністю підрозділу

 • Критерії оцінки діяльності підрозділів
 • Вимірювання результатів діяльності підрозділу в загальному результаті діяльності підприємства
 • Внутрішнє ціноутворення і розвиток фінансової структури підприємства
 • Методи внутрішнього ціноутворення
 • Взаємозв’язок і збалансованість показників результатів діяльності підрозділів

8. Стратегічний управлінський облік

 • Аналіз прибутковості конкурента
 • Аналіз прибутковості замовника – CRM технології
 • Вимірювання акціонерної вартості
 • Економічна додана вартість
 • Управління витратами і мотивація співробітників підприємства

Залишити відповідь

X