Грейдингова система оплати праці

Грейдингова система оплати

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Принципи, що забезпечують створення ефективної системи оплати праці та мотивації персоналу

 • Компенсаційна політика компанії
 • Фактори, що впливають на особливості побудови системи компенсацій (оплати праці) в організації
 • Принципи формування системи компенсацій
 • Основні складові компенсаційної системи
 • Різні форми і системи оплати праці: короткий огляд, практика застосування
 • Типові проблеми системи оплати праці та матеріального стимулювання: труднощі з оплатою праці і способи їх вирішення; проблеми фіксованої і перемінної частини

2. Оптимізація фіксованої частини оплати праці

 • Розробка та впровадження грейдингової системи оплати праці (далі – ГС)
 • Типи підприємств, для яких придатна ГС
 • Поняття грейдів. Суть грейдингової системи оплати праці; мета і завдання, які вона реалізує. Порівняльний аналіз грейдів і тарифних сіток
 • Система грейдів. Використання методу HAY GROUP
 • Аналіз робіт
 • Класифікація робочих місць (посад)
 • Розробка розрядів – грейдів (рівнів)
 • Аналіз існуючої практики оплати праці
 • Аналіз ринку праці
 • Визначення «вилок» посадових окладів і правил переведення співробітників на наступний рівень оплати

3. Практичне завдання

 • Визначення цілей компанії і стратегії її розвитку
 • Побудова організаційної структури компанії
 • Визначення ключових факторів розвитку компанії
 • Аналіз і опис існуючих в компанії посад
 • Оцінка посад по бально-факторному методу
 • Побудова грейдів
 • Аналіз зарплат, існуючих в компанії, з точки зору значущості посад для досягнення стратегічної мети
 • Оптимізація зарплат
 • Визначення та нарахування вилок окладів

4. Існуючі методи побудови грейдингової системи. Короткий опис методів Хея, Уотсон-Уайєтта, їх суть і відмінності. Адаптовані варіанти західних методик до умов України

 • Система окладів, що базується на вкладі підрозділи в комерційний результат і цінності посади (варіація методу HAY GROUP)
 • Ранжування за значимістю бізнес-процесів компанії
 • Оцінка вкладу кожного бізнес-процесу в КФУ
 • Методи розробки показників для формування змінної частини заробітної плати (INCENTIVE SYSTEM)
 • KPI – Key Performance Indicator (ключовий індикатор ефективності)
 • МВО – Management by Objectives (управління по цілям)
 • BSC – Система збалансованих показників
 • Етапи та правила впровадження системи преміювання
 • Форми стимулювання топ-менеджерів

Залишити відповідь

X