Категорійний менеджмент

Тренінг категорійний менеджмент

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

Асортимент підприємства не гумовий – це проста істина рано чи пізно стає актуальною для кожного підприємства. У тренінгу «Категорійний менеджмент» розглядаються питання раціонального формування асортименту підприємства, таким чином, щоб максимально задовольнити попит споживачів, при цьому підвищуючи загальну маржинальність підприємства і скорочуючи витрати по всьому ланцюжку управління товарним потоком.

 1. Сучасні методи управління асортиментом в торгівлі 

 • Основні види систем управління асортиментом
 • Категорійний менеджмент: принципи, організація, методи управління. Досвід практичних рішень
 • Етапи впровадження категорійного менеджменту: реорганізація структури управління; формування товарних категорій; управління торговим асортиментом. Можливі проблеми і придбання
 • Стратегічні цілі і завдання підрозділів формування асортименту, роздрібних продажів і маркетингу в управлінні асортиментом
 • Місце і роль категорійних менеджерів в загальнофірмовій структурі управління
 • Методи мотивації та оцінка діяльності категорійних менеджерів з метою забезпечення цільових показників

 2. Формування товарних категорій 

 • Що таке категорія? Цілі і завдання формування товарних категорій
 • Структура категорії як основа для формування матриці. Ролі категорій при формуванні асортименту
 • Види, типи товарних категорій; правила і процедури формування
 • Визначення ролі категорії в структурі асортименту: “Комерційна”, “Іміджева”, “Експериментальна”. Формування асортиментного профілю товарних категорій
 • Формування структури товарної категорії. Вибір основної ознаки класифікації
 • Розробка номенклатури товарних категорій
 • Розробка структури товарної категорій

3. Оптимізація структури асортименту 

 • Оцінка потенціалу (прогноз продажів) товарної категорії
 • Розрахунок основних властивостей і показників асортименту. Вплив показників асортименту на ступінь задоволеності попиту
 • Алгоритм розрахунку прогнозу продажів товару всередині категорії. На основі цього варто заглибитися в розуміння розрахунку методології вартості запасів (шляхів оптимізації товарних запасів), планованої оборотності
 • Показники ефективності управління категорією, способи їх розрахунку
 • Показники ефективності використання торгової площі, способи розрахунку необхідної площі
 • Прогнозування попиту. Методи і прийоми прогнозування
 • Кореляційно-регресійний аналіз попиту
 • Оптимізація обраного варіанту прогнозу: основи лінійного програмування
 • Визначення величини і структури попиту. Прогноз продажів нових товарів
 • Фактори стабільності попиту (еластичність, сезонність, взаємодоповнюючі та взаємозамінні товарні групи)
 • Бізнес-процес по контролю наявності асортиментної матриці в торговому залі магазину
 • Оцінка потенціалу товарної категорії
 • Розробка системи показників асортименту

4. Планування і аналіз в категорійному менеджменті 

 • Методи аналізу та оптимізації структури асортименту
 • Оцінка поточної прибутковості
 • Аналіз збалансованості асортименту. Статистика продажів, план-фактовий аналіз
 • Види і технології аналізу категорії: розрахунок показників обороту, прибутковості
 • Застосування методів оптимізації на основі АБС, XYZ-аналізу, технології SWOT-аналізу
 • Визначення неліквідного і повільнооборотного асортименту; аналіз Матриці Розвитку Асортиментів
 • Аналіз запланованих і фактичних покупок. Збільшення коефіцієнта імпульсного
 • Аналіз роботи і контроль результатів. Статистичні методи контролю процесів
 • Оцінка ефективності використання площ і віддачі товарних груп
 • Ефективність введення нової позиції в категорію: способи розрахунку необхідності введення, прогнози ефективності присутності позиції в категорії
 • Проведення комбінованого АБС-XYZ аналізу
 • Аналіз матриці Розвитку Асортиментів
 • Побудова контрольної карти процесу

5. Методи аналізу і оптимізації асортименту 

 • Методи підвищення товарообігу і оборотності
 • Методи підвищення прибутковості
 • Методи оптимізації поличного простору
 • Методи планування прибутку категорії
 • Методи оцінки ефективності промо – акцій

6. Формування асортиментної концепції

 • Вивчення потреб і поведінки цільових груп покупців
 • Складання профілів стратегічних груп покупців. “Економічно вигідний клієнт”
 • Конкурентна стратегія як основа при формуванні асортиментної політики магазину
 • Формування асортиментної концепції товарної категорії: ланцюжок створення цінності
 • Визначення ролі категорії в структурі групи (генератор потоку, генератор прибутку, захисник, генератор готівки)
 • Формування концепції прибутковості асортименту
 • Аналіз структури брендів категорії; бренди-локомотиви і аутсайдери

Залишити відповідь

X