Протягом більше 15 років, виконуючи консалтингові проекти, Центр бізнес-технологій ТОТ напрацював цілий ряд перевірених практикою, стандартизованих, чітко описаних в інструкціях по застосуванню готових інструментів для роботи. Готові рішення полегшують виконання окремих досить трудомістких етапів робіт. Рішення вже стандартизовані, і, отже, ними можна скористатися не маючи спеціальної підготовки.

Пропонуємо вам скористатися нашими напрацюваннями.

Наші продукти

Співробітники підприємства невчасно виконують основні завдання і роботи? Постійно перекладають відповідальність за виконання тієї чи іншої функції на інших співробітників? І так до нескінченності? Відповідь на риторичне питання «Хто винен?» Є – це «Матриця відповідальності».
Матриця відповідальності надає собою структуру, яка ставить у відповідність назву посадових позицій ієрархічній структурі робіт. Вона допомагає призначенням осіб, відповідальних (виконавців), за кожен елемент бізнес-процесів підприємства.
Заповнена матриця відповідальності дає вихідний матеріал для аналізу організаційно-функціональної структури управління підприємством. Зокрема, з’являється можливість:

 • визначити найменування посадових позицій, які беруть участь в реалізації певної функції;
 • провести управлінський аналіз функцій, які виконуються окремими співробітниками;
 • проаналізувати повноту закріплення функцій за відповідальними (виконавцями).

Робоча система надає собою файл MS Excel, де здійснюється внесення інформації по підприємству, а також автоматичне формування матриці відповідальності за основними бізнес-процесів підприємства, а також файл MS Word – інструкція по роботі і заповнення файлу MS Excel.
Структура файлу MS Excel складається з наступних розділів:

 • підрозділи;
 • посади;
 • документи;
 • Бізнес процес;
 • Матриця розподілу відповідальності;
 • Участь співробітника в бізнес-процесах;
 • Діаграма участі співробітника в бізнес-процесах.

Ціна продукту “матриця відповідальності” – 1200 грн.

Принцип Парето свідчить «20% зусиль дають 80% результату, а інші 80% зусиль – лише 20% результату». Як ви думаєте, яке співвідношення результативності та прикладених зусиль співробітниками на Вашому підприємстві? Допомогою у відповіді на дане питання може стати для Вас один з інструментів нормування праці «Фотографія робочого дня».
Фотографія робочого дня (ФРД) – це вид вивчення робочого часу шляхом спостереження і вимірювання всіх без винятку витрат протягом робочого дня або окремої його частини.
Фотографія робочого дня на підприємстві дає можливість досягнення основних цілей підприємства:
– виявлення втрат робочого часу, встановлення їх причин і розробка заходів щодо вдосконалення організації праці за рахунок усунення втрат і нераціональних витрат часу;
– отримання вихідних даних для розробки нормативів підготовчо-заключного часу, оперативного часу роботи, часу на відпочинок і особисті потреби, нормативів обслуговування;
– визначення причин невиконання норм робітниками, вивчення кращого досвіду, визначення можливості суміщення професій;
– отримання вихідних матеріалів з метою встановлення найбільш раціональної організації робочих місць і їх обслуговування.
Фотографія робочого дня складається з двох частин:
– таблиця безпосередньої фіксації робіт і часу на виконання робіт співробітниками підприємства;
– таблиця аналітики, де здійснюється автоматичний аналіз і структуризація робочого часу співробітника підприємства.

Ціна продукту “Фотографія робочого дня” – 1200 грн.

Дане консультаційне рішення дозволяє максимально автоматизувати процес оцінки інвестиційних проектів, яке представляє собою електронний файл з розширенням .xls, що включає ряд пов’язаних між собою сторінок, електронних таблиць, а також макроси.
Алгоритм оцінки і порівняння проектів, закладений в пропонованому продукті заснований на автоматичному ранжуванні проектів на основі розрахунку середньозважених рангів ряду критеріїв, які в свою чергу також ранжуються експертами компанії за допомогою методу попарного порівняння критеріїв на основі їх суб’єктивних думок про важливість того чи іншого критерію.
Дане консультаційне рішення дозволяє одночасно порівнювати до 300 проектів по будь-яким заданим користувачем критеріями. Пропоноване консультаційне рішення має точковий алгоритм контролю правильності введення даних і вказівки на допущені помилки, який дозволить підтримувати файл в робочому стані.
При придбанні даного продукту ви також отримуєте інструкцію з докладним описом програмного рішення: архітектури файлів, зв’язків між таблицями та листами, правилами роботи і т.д. Користувач, вивчивши дану інструкцію, отримає необхідні знання про роботу з файлом, зможе модифікувати структуру таблиць і листів, а також вносити бажані зміни, без загрози порушити працездатність консультаційного рішення.
Купуючи дане рішення, Ви отримуєте інструмент оперативної і точної оцінки величезної кількості проектів, і їх подальшого ранжирування, з метою максимально об’єктивного вибору найкращих. Ви також, і ми твердо в цьому впевнені, заощадите час і гроші, безпосередньо пов’язані з процесом вибору з величезної купи різношерстих проектів дійсно вигідних і задовольняють вашу компанію.
Створюючи даний продукт, ми виходили з ідеї створення універсального консультаційного рішення для інвестиційних менеджерів, власників і інвестиційних компаній. Ми вважаємо – ми це зробили.

Ціна продукту “Система оцінки інвестиційних проектів.” – 3200 грн.

Дане консультаційне рішення дає можливість зробити оперативну оцінку вартості підприємства, використовуючи офіційну звітність та інформацію по роботі підприємства за минулі періоди. Особливість продукту полягає в тому, що Ви можете оцінити не тільки вартість основних, оборотних коштів або майбутніх доходів компанії, але і зробити оцінку інтелектуальних активів компанії. Таким чином, загальна вартість підприємства розраховується з використанням методів:

 • надлишкових прибутків;
 • капіталізації доходів;
 • дисконтування майбутніх доходів;
 • оцінки інтелектуальних активів.

В рамках визначення вартості підприємства розраховуються також фінансові показники платоспроможності, які дозволяють оцінити структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування.
Розрахунок інтелектуальної вартості підприємства здійснюється за допомогою аналізу ключових нематеріальних активів з подальшим розрахунком вартості кожного з них. Це дозволяє виявити значимість нематеріальних активів для підприємства і приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо їх розвитку та підвищення вартості компанії в цілому.
Ми твердо переконані, що в сучасних умовах прагнення підприємств до підвищення своєї вартості, вкрай необхідно знати кількісне значення цього параметра і розуміти, яким чином можна його підвищити, на які активи необхідно впливати для досягнення цієї мети.

Ціна продукту “система оцінки вартості компанії” – 3200 грн.

Автоматизована система прогнозування

Система АСП дає можливість на підставі трендів в продажах минулих періодів визначити ці тренди і спроектувати їх на майбутній період. Прогнозування проводиться кількома способами, що дає можливість вибрати найбільш підходящий і точний для конкретного динамічного ряду статистичних даних метод. Після аналізу виходить прогноз, який є підставою для планування.
Планування складніший процес, ніж прогнозування, оскільки передбачає досягнення бажаних результатів. Таким чином, в процесі планування за допомогою цільових заходів повинен бути подоланий розрив між прогнозом (продажу по тренду) і цільовими планованими значеннями продажів. Отриманий прогноз можна «коригувати» в бажану сторону за допомогою рекламних кампаній, зміни рівня якості, розширення ринку, залучення нових клієнтів, агентів з продажу або дистриб’юторів і т.д.
Прогнозувати і планувати можна також нові продукти. Для цього необхідно знайти аналоговий продукт і статистичні продажу по ньому за попередні 3 роки, отримати прогноз на майбутній період і за допомогою коефіцієнтів скорегувати прогноз.

Ціна продукту “Автоматизована система прогнозування” – 3200 грн.

Консультаційний рішення для оцінки діяльності підприємства на основі даних форми №1 і форми №2 фінансової звітності. Система створена у вигляді файлу з розширенням .xls та проводить оцінку за такими групами показників:

 • Показники ліквідність балансу;
 • Показники фінансової стійкості;
 • Показники ефективності виробництва;
 • Прогноз можливості банкрутства.

Система також проводить простий статистичний аналіз показників (вказує мінімальне, максимальне і середнє значення показника за аналізований період, розраховує темп зростання показника і його зміна в порівнянні з першим роком).
При аналізі з використанням даного програмного рішення можна використовувати дані за період від одного до п’яти років.
Сенс кожного показника, що розраховується в системі, зазначений в керівництві по експлуатації. Оскільки фінансова звітність підприємств, згідно із законодавством, ведеться українською мовою, то для зручності і уникнення помилок при перенесенні даних звітності в таблиці автоматизованої системи, консультаційне рішення виконано українською мовою.
Це консультаційне рішення відмінно підійде для підприємства будь-якого розміру і будь-якого профілю діяльності, його використання дозволить Вам об’єктивно оцінити діяльність Вашого підприємства, виявити проблеми в організації його діяльності, дасть можливість збільшити ефективність діяльності.

Ціна продукту “система оцінки діяльності підприємства” – 3200 грн.

Консультаційний рішення для розрахунку маршрутів вантажоперевезень з урахуванням реальних можливостей і потреб. В системі використаний зручний і зрозумілий для користувача інтерфейс.
«Система оптимізації вантажоперевезень» розраховує найбільш короткий або ж найбільш дешевий маршрут перевезень і виводить рішення у вигляді таблиці або ж маршруту перевезень виду «склад1 – Магазин1 – Магазин2 – Магазин3 – … і т.д.» із зазначенням обсягу перевезення. Для зручності експлуатації передбачені можливості введення реальних назв складів і пунктів призначення, видалення і додавання рядків і стовпців в уже існуючі таблиці.
Використовувати даний продукт може підприємство з будь-яким масштабом діяльності, так як при розробці продукту був використаний алгоритм рішення, що дозволяє проводити розрахунки в таблицях розмірністю до 32000х32000, що набагато перевищує масштаб будь-якого реального підприємства.
Існує можливість завантаження вже збережених файлів. Результати розрахунку зберігаються в файл з розширенням .xls з можливістю їх подальшого друку.

Ціна продукту “система оптимізації вантажоперевезень”  – 3200 грн.

Консультаційний рішення, що дозволяє максимально автоматизувати процес формування фінансової частини бізнес-плану. Система створена у вигляді файлу з розширенням .xls, що включає ряд взаємопов’язаних таблиць відповідають вимогам більшості банків по наповненості і формі, що дозволяють мінімізувати час на формування розрахунків по:

 • капітальних інвестицій
 • маркетинговим витратам
 • доходам за проектомзмінним і постійним витратам
 • потреби у фінансуванні проекту
 • показниками ефективності інвестиційного проекту:
 • термін окупності проекту
 • внутрішня норма прибутковості (IRR)
 • чиста приведена вартість сумарного грошового потоку (NPV)

В результаті Ви отримаєте в автоматичному режимі розрахунок планових доходів і витрат за проектом, руху грошових коштів, а також прогнозний баланс. Всі форми розрахунків розраховані на 5 років і припускають розріз по роках, а перший рік в помісячно розрізі.
Купуючи дане рішення, Ви також отримуєте інструкцію з використання з докладним описом: зв’язків між таблицями та листами, правилами роботи і т.д. За допомогою даної інструкції співробітники вашої компанії сміливо зможуть змінювати і перебудовувати таблиць без втрати працездатності самого рішення.
Створюючи даний продукт, ми мали на меті допомогти Вам у формуванні розрахунків по бізнес-плану з максимальною участю співробітників вашої компанії. Вам необхідно тільки внести свої цифри.

Ціна продукту “система розрахунку фінансової частини бізнес-плану” – 3200 грн.

Ефективну складську діяльність можливо створити тільки на грамотно організованому просторі. Будь-яка компанія незалежно від її профілю і галузі, в якій вона працює, рано чи пізно стикається з необхідністю планування своєї діяльності і відповідно до потреби в плануванні необхідних складських площ, що забезпечують зберігання при необхідних обсягах продажів з урахуванням зростання компанії.
Необхідна корисна площа складу під продукцію або сировину залежить від запасів цієї продукції на складі, її приходу і витрати, діючої системи складування, можливої ??завантаженості площ.

Ціна продукту “система розрахунку потреби в складських приміщеннях” – 3200 грн.

Для отримання повного опису робочої системи файлів або робочої системи відправте заявку

заявка

Наші безкоштовні продукти

Положення про бюджетування

Посадова інструкція комерційного агента

Посадова інструкція агента з постачання

Посадова інструкція аудитора

Посадова інструкція бренд-менеджера

Посадова інструкція заст. начальника відділу матеріально-технічного постачання по виробничих питаннях

Посадова інструкція заст. начальника відділу зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)

Посадова інструкція заст. директора підприємства з виробництва

Посадова інструкція заст. начальника відділу учета

Посадова інструкція завідувача складом