Види консалтингових послуг

«Організаційний консалтинг» – це забезпечення результатів вдосконалення, інноваційності та розвитку бізнесу в таких ресурсах підприємства як:

 •  взаємозв’язок і синхронізація бізнес-стратегії, організаційної структури бізнесу і корпоративної культури підприємства (його місії, візії, цінностей);
 •  вибудовування відповідної масштабу, специфіці і етапу життєвого циклу підприємства структури управління, зв’язок організаційної та функціональної структури підприємства;
 •  об’єднання команд підприємства на досягнення чітких і обґрунтованих цілей, формування структури показників, що забезпечують інформування досягнення поставлених цілей;
 • політика управління персоналом, оцінка відповідності стратегії і потенціалу співробітників, формулювання ключових показників діяльності, політика розвитку та мотивації людських ресурсів підприємства;
 • вибудовування систем винагороди і оплати праці на основі показників діяльності, формування грейдингової систем формування заробітних плат співробітників;
 • формування відповідного стилю управління, практики поточного менеджменту і внутрішнього клімату підприємства забезпечує високу динаміку розвитку, командна взаємодія і досягнення ефектів зростання і розвитку підприємства;
 • опис положень відділів, структурних одиниць і посадових інструкцій співробітників.
Заявка

«Операційне досконалість »- підприємство домагається результатів на ринку, тільки тоді, коли всі команди, кожен фахівець і структурні підрозділи діють як єдиний організм, як взаємопов’язані елементи ланцюжка бізнес і робочих процесів. Бізнес-процеси підприємства поглинають фінансові, матеріальні, часові та людські ресурси підприємства. Рішення задач по оптимізації ланцюжків робіт і всіх задіяних ресурсів є цілю консалтингових проектів з операційного вдосконалення.

Проекти операційного вдосконалення створюють результати в таких областях, сферах і напрямках підприємства як:

 • інжиніринг та реінжиніринг бізнес-процесів підприємства, їх формалізація, візуалізація, аналіз, виявлення обмежень;
 • оптимізація бізнес-і робочих процесів (від першого до четвертого рівня деталізації) на виробничих ділянках, складах і транспортної логістики підприємства;
 • вивчення ефективності поточних бізнес і робочих процесів підприємства з використанням фотографії робочого дня, хронометражу робіт і порівняння отриманих даних з результатами інших підприємства і норм часу, обгрунтування чисельності співробітників на всіх виробничих, сервісних та адміністративних ділянках;
 • оптимізація бізнес-процесів закупівель, управління запасами і логістики продажів;
 • економічні розрахунки поточної і можливої ??ефективності бізнес- і робочих процесів на основі економічної, статистичної інформації підприємства і порівняння з кращою бізнес-практикою відповідних галузей і видів діяльності;
 • впровадження систем «бережливого виробництва», систем «just-in-time» та канбан для оптимізації виробництва і матеріальних потоків підприємства.

«Фінансовий менеджмент, управлінський облік »- створення комплексних систем планування, бюджетування, контролю і моніторингу фінансових звітів і фінансових показників, необхідних менеджменту підприємства для прийняття оперативних і стратегічних рішень. Наша команда виконує для підприємств в даному напрямку наступний комплекс послуг:

 • вибудовування фінансової структури підприємства;
 • створення системи бюджетування, формування фінансової моделі планів і бюджетів підприємства;
 • формулювання призначених для користувача функціональних вимог для управлінських систем обліку перед початком робіт по автоматизації управлінського обліку підприємства;
 • виконання функцій внутрішніх аудиторів для власників бізнесу;
 • оцінка вартості бізнесу