Менеджмент для керівників підрозділів

Тренінг менеджмент для керівників

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

Кожен керівник підрозділу, так чи інакше стикається з проблемами і питаннями, аналогічними загальнокорпоративному управлінню. У даній ситуації необхідно чітко розуміти і правильно застосовувати на практиці ключові аспекти планування, організації, контролю робіт, менеджменту персоналу та тайм – менеджменту з питань, що стосуються сфери діяльності підрозділу.

1. Ролі та відповідальності

  • Завдання керівника
  • Функції менеджера
  • Ролі (по відношенню до бізнесу, по відношенню до людей)
  • Знання про …, Навички в …, Поведінка …
  • Перешкоди на шляху д вдосконалення

2. Зміст роботи менеджера

  • Модель роботи менеджерів – ситуаційний підхід
  • Базові принципи менеджменту
  • Сітка менеджменту
  • Методи, які використовуються в управлінні
  • Стилі управління
  • Ефективність роботи менеджера, вимірювання показників ефективності

3. Планування

  • Управління на основі поставлених цілей
  • Постановка цілей
  • Процес планування
  • Аналіз альтернатив
  • Установка пріоритетів
  • План дій
  • Прийняття рішень
  • Фокусування команди на поточних цілях

4. Розподіл відповідальності і повноважень між співробітниками

  • Детальний опис структури роботи співробітників на основі виділених сфер відповідальності
  • Відповідальність, обов’язки та повноваження
  • Розподіл і делегування повноважень
  • Техніка делегування

5. Тайм менеджмент

  • Цикл тайм – менеджменту
  • Ефективне управління часом
  • Етапи управління часом
  • Реалізація планів і організація робочого дня
  • Контроль і зворотний зв’язок
  • Вибір інструмента для планування часу

6. Збільшення ефективності використання особистого часу

  • Визначення пріоритетів
  • Принцип «терміново – важливо»
  • Чотири квадранта використання часу
  • Затягування виконання справ
  • Оптимізація використання часу
  • Викрадачі часу і зниження їх сили

7. Контроль і зворотний зв’язок

  • Система контролю
  • Встановлення показників робіт
  • Кількісна оцінка результатів
  • Критерії оцінки
  • Правила проведення контролю
  • Техніка зворотного зв’язку

8. Лідерство

  • Лідерство менеджера
  • Влада і вплив лідера
  • Підходи до концепції лідерства
  • Ситуаційні моделі лідерства
  • Джерела влади на підприємстві
  • Стратегії придбання влади
  • Особисті джерела влади
  • Стратегії впливу

9. Управління персоналом

  • Взаємодія зі співрозмовником, партнером, опонентом
  • Розгляд умов ефективної комунікації
  • Емоційні позиції при спілкуванні з співробітниками
  • Вибір ефективної позиції для ділового спілкування в колективі
  • Профілактика конфліктів
  • Робота з відмовками підлеглих
  • Конструктивна критика
  • Робота з агресивним або емоційним співробітником

10. Мотивація персоналу

  • Теорія Маслоу
  • Мотиваційні чинники
  • Схема мотивування
  • Причини низької моральності
  • Стрес

Залишити відповідь

X