Методи обліку собівартості

методи обліку собівартості

Конструктор «LEGO-собівартість», або методи обліку собівартості

«…Відомо, що управляти витратами інколи простіше та скоріше, ніж збільшувати обсяг продажів. Крім того, управління витратами є індикатором ефективності підприємства з огляду на управління ресурсами: чи може підприємство ідентифікувати та вивільнити їх на тих ділянках, де вони не працюють, і перенести їх у ті функції, де буде забезпечено майбутній позитивний результат від їх використання?…

…Розглядаючи в якості собівартості грошовий еквівалент ресурсів, використаний для певних цілей, коло цих самих певних цілей краще обмежити найбільш актуальною точкою відліку — виробництвом одиниці продукції. Хоча і в цьому варіанті невизначеності не уникнути. Поняття одиниці продукції може сприйматися, як дуже широко, так і обмежено вузько. Приклад широкого підходу: виробник джинсів усе вироблене розглядає як єдиний об’єкт витрат. У цьому випадку виділити різницю між ресурсами, використовуваними при виробництві різних моделей і розмірів, неможливо…

…В міжнародній практиці управлінського обліку розглядається таке поняття, як «конверсійні витрати». Конверсійні витрати — це сума прямих витрат на робочу силу і загальновиробничих витрат, тобто витрати які сприяють та забезпечують перенесення вартості матеріалів на готову продукцію…»

Проф. Швиданенко Генефа, к. е. н. Пестрецова-Блоцька Ольга «Бізнес- економіка: 9Z»

Хочете дізнатися більше? Замовити книгу можна за посиланням – https://tot.in.ua.

{ #ZАЛЮБКИ, #ZБАГАЧУВАТИСЯ, #ZНАННЯМИ, #ZВИТЯЖНО, #ZАБЕЗПЕЧУВАТИ, #ZМІНИ, #ZАОХОЧУВАТИ, #ZАМОЖНЕ, #ZРОСТАННЯ } #Знайомствозкнигою, #БізнесЕкономіка9Z #ОльгаПестрецоваБлоцкая #ЦентрБизнесТехнологийТОТ

Залишити відповідь

X