Мотиваційний менеджмент: побудова системи матеріального і нематеріального стимулювання персоналу

Тренінг мотиваційний менеджмент

Проблема мотивації працівників на сучасних підприємствах набула великого значення. Адже достатній рівень мотивації підлеглих забезпечує продуктивність, збільшення внеску кожного працівника у досягнення цілей підприємства, підтримує зацікавленість у роботі та утримує цінних працівників, не даючи їм перейти до конкурентів. Правильне формування системи мотивації неможливе без детальної діагностики потреб працівників та рівня їх змотивованості. Грамотно спланованна система мотивації — запорука успішної роботи компанії.

Способів мотивації персоналу є безліч. І дуже важливо обрати саме ті, які найкраще задовільнятимуть потреби працівників. Інколи, нематеріальна мотивація в рази дієвіша ніж отримання матеріальної винагороди. Звичайно, заробітня плата, додаткові пільги та соціальні пакети відіграють значну роль. Проте, не можна забувати і про неформальні заохочування: діалог з підлеглими, похвала, мотивація через делегування повноважень, сприяння особистісному розвитку персоналу та багато інших.

Тренінг «Мотиваційний менеджмент: побудова системи матеріального і нематеріального стимулювання персоналу» поглибить Ваші знання про ефекти та завдання мотиваційного впливу, мотиваційні теорії та їх практичне застосування, а після проходження тренінгу, Ви з легкістю розробите ефективну систему мотивації персоналу, необхідну саме Вашому підприємству.

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Місце мотивації в системі управління персоналом

 • Поняття мотивації. Правила мотиваційного впливу, його завдання і ефекти
 • Мотиваційний процес. Етапи мотиваційного процесу
 • Мотивація персоналу як персонал-технологія
 • Основні сфери мотивації по Комелло.
 • Концепції і теорії мотивації, що застосовуються в організаціях
 • Теорія потреб МакКлелланда; двофакторна теорія Герцберга; теорія очікувань; теорія справедливості; модель Портера-Лоулера
 • Практичне застосування мотиваційних теорій. Класифікація винагород
 • Модель індивідуальної та колективної мотивації

2. Мотиваційний аналіз підлеглих

 • Співвідношення понять мотивація і стимулювання. Цілі мотивування персоналу.
 • Мотивування з урахуванням потреб підлеглих.
 • Мотиватори, мотиваційний чинник
 • Принципи впливу на мотивацію
 • Вектори мотивації до роботи
 • Внутрішня мотивація: мотивація на Я на Ти, на Справу
 • Модель кар’єрного зростання Дж. Паркінсона як технологія мотиваційного впливу на персонал. Що, як і в який період часу мотивує співробітника
 • Мотивація і лояльність. Практичні методи збільшення лояльності співробітників
 • Діагностика рівня мотивації співробітників. Експрес-методи. Як зрозуміти, що спонукає підлеглих
 • Технологія діагностики потреб і мотивів. Робота з прихованими та неусвідомленими мотивами
 • Ознаки демотивації співробітників: як вони проявляються і що з ними робити?
 • Конфлікт як зіткнення мотивацій. Способи вирішення конфліктних ситуацій з підлеглими

3. Нематеріальна мотивація. Методи впливу на працівників

 • Місія компанії як фактор мотивації персоналу. Організаційна культура – пряме відображення місії в щоденній роботі. Система мотивації як запорука успіху роботи компанії
 • Визначення власного стилю керівництва. Як мотивувати співробітників, використовуючи певний стиль керівництва
 • Передача відповідальності і делегування повноважень як мотивуючий фактор
 • Лідерство як інструмент мотивування
 • Правила накладення стягнення і вирази заохочення. Методи зворотного зв’язку. Алгоритм цивілізованої критики
 • Оцінка персоналу та її зв’язок з системою мотивації
 • Навчання як інструмент мотивації. Інструменти виявлення потреби підлеглих в навчанні.
 • Сприяння професійному та особистісному розвитку підлеглих, сприяння кар’єрному зростанню. Наставництво і мотивація
 • Управління мотивацією персоналу методом «Управління за цілями». Метод МВО
 • SMART-метод при формулюванні цілей
 • Визначення критеріїв оцінки ефективності праці відповідно до бізнес-цілей організації

4. Креативний підхід в організації нематеріальної мотивації на підприємстві

 • Неформальні заохочення
 • Нагороди за особливі досягнення
 • Формальні нагороди

5. Способи матеріальної мотивації. Практичне використання

 • Практичне застосування мотиваційних теорій в системах оплати праці
 • Фінансова мотивація в залежності від стажу роботи. Фінансова мотивація в залежності від посади
 • Системи оплати, постійна змінна частина – елементи мотивації
 • Соціальні пакети і мотивація. Позики і кредити
 • Матеріальне стимулювання праці. Базові принципи побудови системи оплати праці (СОТ)
 • KPI (основні показники ефективності робочого місця)
 • Система оплати праці на основі функціональних обов’язків. оцінка посад
 • Форми компенсацій і соціальних пакетів на прикладі провідних компаній
 • Довгострокова мотивація ключових співробітників компанії
 • Система грейдів. Приклад розрахунку командного бонусу. Приклади винагород, побудованих на основі грейдів
 • Економічна мотивація. Способи економічного стимулювання
 • Система оплати праці на основі функціональних обов’язків

6. Мотивація та вплив через комунікаційні засоби

 • Правила переконливої мови. Діалог з підлеглими як спосіб ефективної мотивації
 • Як правильно критикувати і хвалити. Алгоритм позитивного і негативного зворотного зв’язку при мотиваційному впливі
 • Психологічні способи впливу на підлеглих
 • Варіанти співвідношення ділових і особистих взаємин
 • Вибір ефективної позиції для ділового спілкування в колективі
 • Робота з відмовками підлеглих. Конструктивна критика
 • Робота з агресивним або емоційним співробітником

Залишити відповідь

X