Нормування праці

тренінг нормування праці

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Процес управління показниками праці

 • Ключові види діяльності
 • Огляди показників праці
 • Оцінка показників праці
 • Показники ефективності праці для різних типів підрозділів – інфраструктурних, основного бізнес-процесу, допоміжних
 • Технології нормування для різних видів діяльності

2. Оцінка робіт

 • Методологія
 • Схема оцінки видів робіт
 • Ранжування видів робіт
 • Зіставлення з внутрішнім еталоном
 • Оцінка, заснована на кваліфікації
 • Оцінка, заснована на компетенціях
 • Організація робочих місць в різних типах підрозділів підприємства

3. Трудовий процес

 • Ідентифікація бізнес-процесів
 • Постійне вдосконалення і реінжиніринг бізнес-процесів. Виробничий, технологічний і трудовий процес
 • Структура виробничої операції
 • Класифікація і характеристика трудових рухів, дій і прийомів. Витрати робочого часу та їх класифікація

4. Методи вивчення трудових процесів і затрат робочого часу

 • Фотографія робочого часу
 • Хронометраж і його різновиди
 • Досвід підприємств по організації хронометражних спостережень
 • Методики збору інформації, формування схем процесів, перевірка коректності та адекватності, документування моделей процесів
 • Обробка результатів вимірювань
 • Аналіз причинно-наслідкових ланцюжків
 • Апробація і впровадження норм
 • Пошук причин неефективності робочих процесів
 • Поліпшення робочих процесів
 • Підготовка рішень про зміни / поліпшення

5. Нормування праці окремих видів діяльності

 • Нормування праці бухгалтерів
 • Нормування праці економістів
 • ормування праці інженерів і конструкторів
 • Нормування праці програмістів і системних адміністраторів
 • Нормування праці дизайнерів
 • Нормування праці маркетологів

6. Використання норм часу і норм продуктивності праці

 • Цілі оцінки продуктивності
 • Формування системи винагороди з урахуванням загального результату роботи підприємства, ефективності роботи підрозділу і індивідуальних результатів співробітників
 • Вплив норм праці на мотивацію персоналу
 • Планування чисельності персоналу
 • Вбудовування норм в систему атестації, управлінського обліку та бюджетування

Залишити відповідь

X