Бережливе виробництво. Інструменти LEAN: 5S, JIT, Kanban, TPM, Kaizen

Бережливое производство

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

LEAN (бережливі) принципи організації і управління виробництвом припускають не тільки тотальну оптимізацію всіх процесів виробничого підприємства, постійну увагу на позбавлення від усіх видів втрат, особливе забезпечення працездатності обладнання та управління матеріальними потоками, а також раціональний візуальний менеджмент. Найголовніше, що забезпечує послідовне втілення принципів бережливого виробництва на підприємствах – це формування промислової культури і повне залучення співробітників в підвищення ефективності підприємства

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Операційна досконалість

 • Відмінні риси Бережливого виробництва
 • Цілі Бережливого виробництва
 • Кайдзен виробничої системи
 • Принципи впровадження бережливого виробництва
 • Можливості бережливого виробництва
 • Методи підвищення ефективності
 • Ідентифікація факторів, що знижують ефективність роботи і фінансові показники компанії

2. Принципи ведення бізнесу на Toyota

 • Приймати рішення з урахуванням довгострокової перспективи
 • Правильний процес дає правильні результати
 • Додавати цінність організації, розвиваючи своїх співробітників і партнерів
 • Безперервне вдосконалення

3. Етапи та інструменти трансформації виробничої системи

 • Етапи трансформації існуючої виробничої системи в систему Бережливого виробництва
 • Вибір інструментів і підсистем Бережливого виробництва, оптимальних для кожного етапу трансформації виробництва
 • Показники ефективності потоку створення цінності
 • Показники ефективності використання обладнання

4. Інструменти для збору інформації і оцінки поточного стану

 • Оцінка поточного стану
 • Інструменти аналізу і структурування проблем
 • Інструменти для вибору пріоритетних зон поліпшення
 • Карта потоку створення цінності, графічні символи карти, вибір групи продуктів, побудова карти поточного стану
 • Карта майбутнього стану потоку створення цінності

5. Забезпечення стабільності виробничої системи

 • Стабільність виробничої системи
 • Показники стабільності та нестабільності
 • Стандартизація процесів
 • Впровадження стандартних операційних процедур
 • Система 5S (організація ефективних робочих місць)

6. Виштовхування і витягування товарів

 • Робота виштовхує системи
 • Традиційне планування і прискорення виконання замовлення
 • Робота витягаючої системи
 • Засоби забезпечення витягаючої системи – створення системи JIT (точно вчасно)
 • Найважливіші критерії наявності потоку
 • Покрокове вирівнювання
 • Вирівнювання навантаження
 • Компонування виробничих осередків і зонування робочих місць

7. Візуальний менеджмент

 • Підходи і переваги використання візуалізації
 • Області застосування візуального менеджменту

8. Система загального обслуговування обладнання

 • Опис і переваги
 • Порядок впровадження
 • Система SMED (швидке переналагодження обладнання)

9. Управління змінами

 • Впровадження системи подачі пропозицій
 • Організація роботи малих груп
 • Робота міжфункціональних команд
 • Плануй – роби – перевіряй – впливай
 • Керівництво змінами

Залишити відповідь

X