Підготовка компанії до виходу на IPO

Тренінг вихід на ІРО

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Способи залучення фінансових ресурсів компаніями

 • Альтернативні форми фінансування бізнесу
 • Аргументи на користь IPO для компанії і для власників бізнесу
 • IPO для фінансування злиттів і поглинань

2. Оцінка вартості підприємства: підходи і методи

 • Передумови оцінки: майбутні вигоди, кілька оцінок, принципи оцінки
 • Підходи до оцінки: капіталізація доходів, дисконтування майбутніх грошових потоків, оціночні мультиплікатори, вартість активів
 • Вибір методів оцінки
 • Збір та аналіз даних для оцінки (внутрішньофірмова інформація, економічна, галузева і ринкова інформація, аналіз фінансової звітності та її коригування)

3. Прогнозування майбутньої діяльності

 • Оцінка стратегічного положення компанії
 • Розробка сценаріїв
 • Постаттєвий прогноз
 • Оцінка вартості з урахуванням внутрішніх поліпшень
 • Оцінка вартості з урахуванням зовнішніх поліпшень
 • Оцінка багатопрофільної компані

4. Основи фондового ринку

 • Огляд інвестиційного ринку
 • Масштаби інвестицій при IPO. Кількість і обсяги IPO в світі. Розподіл IPO по секторам ринку. Темпи зростання кількості IPO
 • Теоретичні положення про акції
 • Життєвий цикл емісійного цінного паперу
 • Аналіз прибутковості від інвестицій в IPO
 • Ступінь заниження вартості IPO, ефект «недооцінки»
 • Система електронних торгів, механізм придбання акцій

5. Акції та показники їх інвестиційної якості

 • Види і методи оцінки вартості акцій
 • Показники і методи оцінки прибутковості акцій
 • Показники і методи оцінки надійності акцій
 • Ліквідність акцій і показники їх ринкової активності

6. Облігації та показники їх інвестиційної якості

 • Поняття, параметри, і види облігацій
 • Види і методи оцінки ринкової вартості облігацій
 • Показники і методи оцінки прибутковості облігацій
 • Показники і методи оцінки надійності облігацій

7. Вимоги до компаній для виходу на фондовий ринок

 • Вимоги для виходу на фондовий ринок
 • Типи фондових ринків
 • Підготовка положень про організаційну структуру і звіту про фінансовий стан компанії. Підготовка фінансового стану. Введення системи внутрішнього контролю. IT-системи для автоматизації бізнесу. Введення системи бюджетування і бізнес-планування. Створення ради директорів
 • Опис бізнес-процесів. Процесний підхід в управлінні підприємством. Інструментальні засоби опису бізнес-процесів. Карти процесів верхнього рівня, ключових показників і регламентів. Карта бізнес-компонент

8. Практичні аспекти підготовки до IPO

 • Законодавство фондового ринку України
 • Емісійний проспект. Підготовка, зміст і значимість «емісійного проспекту». Тонкощі відображення інформації в проспекті
 • Графік процедури IPO. Графік підготовки до процедури IPO. Заходи після процедури IPO
 • Послуги андеррайтерів. Вартість послуг андеррайтерів
 • Функції служби IR. Функції служби IR, її контрагенти і цілі діяльності

Залишити відповідь

X