Практика фінансового контролінгу на підприємстві

Тренінг контролінг

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг
Контролінг дозволяє вивести управління підприємством на якісно новий рівень, інтегруючи, координуючи і направляючи діяльність різних підрозділів компанії на досягнення оперативних і стратегічних цілей. У тренінгу розглядаються основні методики прийняття рішень, сучасні методики управління витратами, даються навички застосування математичного, організаційного та інформаційного моделювання на практиці.

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Контролінг і управління компанією

 • Філософія і завдання контролінгу в компанії. Контролер як внутрішній експерт-радник і економічний лоцман
 • Складові елементи системи контролінгу: управлінський облік, бюджетування, управління за цілями
 • Основні фінансово-економічні цілі компанії (економічний прибуток, грошовий потік, рентабельність активів та інвестицій, вартість компанії, економічна додана вартість EVA)
 • Місце функції контролінгу в організаційній структурі підприємства
 • Посадова інструкція контролера в порівнянні з посадовою інструкцією фінансового директора
 • Оперативний і стратегічний контролінг

2. Бізнес-процеси контролю

 • Планування контрольної діяльності
 • Визначення та вибір допустимих методів контролю: ресурсний метод, метод рікографіі, спосіб визначення мети (цільової), спосіб допустимих (граничних відхилень)
 • Методи проведення контрольних заходів. Оцінка системи внутрішнього контролю і контрольного середовища в організації
 • Інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу

3. Інструментарій контролера в функціональних підрозділах підприємства

 • Контролінг в маркетингу / збуті
 • Контролінг в сфері постачання і складського господарства
 • Визначення факторів створення вартості бізнесу на операційному рівні управління

4. Управлінський облік доходів і витрат як основа контролінгу

 • Управлінський облік доходів
 • Класифікація витрат в управлінському обліку (прямі й непрямі, змінні та постійні витрати)
 • Системи управлінського обліку витрат: розрахунок повних (Full Costing) і змінних витрат (Marginal Costing)
 • Побудова комплексної системи управлінського обліку витрат (розрахунок витрат за статтями, за центрами відповідальності і по продуктах)
 • Методи розподілу непрямих витрат. Метод розрахунку витрат по процесах (Activity Based Costing)
 • Можливості організації розрахунку прибутків і збитків (метод розрахунку сукупних витрат і метод розрахунку витрат реалізації)
 • Метод розрахунку сум покриття (Direct Costing) як інструмент контролінгу
 • Розрахунок цільових витрат (Target Costing)
 • Розрахунок витрат життєвого циклу продукту (Product Lifetime Costing)
 • Ланцюжок створення вартості М. Портера (Value Chain)
 • Бенчмаркінг витрат

5. Бюджетне планування як інструмент оперативного контролінгу

 • Принципи складання бюджетів, проведення порівняння «план / факт» і аналізу відхилень
 • Поняття «гнучкого» і «жорсткого» бюджету. Аналіз «план / факт». «Ковзаюче» бюджетування
 • Контроль за виконанням бюджету. План-факторний аналіз відхилень. Пошук необхідних ресурсів для зменшення відхилень
 • Використання нормативних витрат: види нормативів, розрахунок і аналіз нормативів, зв’язок KPI, бюджетів витрат і нормативів, нормативний облік (standard costing)

6. Контролінг: методи прийняття управлінських рішень

 • Критерії прийняття управлінських рішень
 • Диференціальний аналіз і релевантна інформація при прийнятті рішень
 • Оперативний аналіз і інструменти оперативного аналізу
 • Стратегічний аналіз і інструменти стратегічного контролінгу

7. Психологічні та кадрові проблеми в управлінні витратами, впровадження бюджетування та контролінгу

 • Впровадження системи «Дій як власник»
 • Внутрішня мотивація на основі внутрішньої відповідальності та зовнішньої фінансової відповідальності
 • Мотивація витратних центрів
 • Мотивація венчур-центрів
 • Мотивація центрів фінансової відповідальності
 • Ув’язка інтересів власників і службовця

Залишити відповідь

X