Бізнес-статистика і статистичний аналіз

Тренінг статистичний аналіз

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Ціна відкритого тренінгу: 7’240 грн

Замовити тренінг

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Типи аналітичних даних

 • Якісні характеристики
 • Кількісні характеристики
 • Дискретні кількісні дані
 • Безперервні кількісні дані
 • Порядкові якісні дані
 • Номінальні якісні дані
 • Тимчасові ряди
 • Правила планування вибірки для аналізу даних

2. Подання даних у вигляді таблиць і діаграм і графіків

 • Організація числових даних
 • Розподіл частот
 • Обчислення інтервалу групування
 • Функція розподілу
 • Гістограма
 • Подання категорійних даних у вигляді таблиць і діаграм
 • Сильно відхиляються дані

3. Напрямки вимірювань

 • Узагальнюючі показники
 • Мінливість, вивчення різноманітності
 • Вивчення невизначеності
 • Дослідження взаємозв’язків.
 • Причинно-наслідковий аналіз
 • Аналіз змін в часі

4. Статистичні методи аналізу

 • Простих середніх, простих середніх ковзають і подвійних середніх що ковзають
 • Математичне сподівання, дисперсія і стандартне відхилення
 • Побудова трендів. Аналіз часових рядів. аналіз сезонності
 • Експоненціального згладжування. Статистичні тести на основі відслідкованого сигналу
 • Кореляція і регресійний аналіз. коефіцієнт автокореляції
 • Нормальні і інші безперервні розподіли. Побудова довірчих інтервалів
 • Лінійна і множинна регресія

5. Якісні методи аналізу

 • Евристичні моделі
 • Статистика нечислових даних
 • Сценарні експертні моделі
 • Розуміння можливостей аналізу з використанням якісних методів
 • Метод Монте-Карло

6. Використання методів аналізу даних у різних сферах діяльності підприємства

 • Продажі, взаємодія з клієнтами
 • Виробничо-технічна діяльність підприємства
 • Транспортування, логістика
 • Аналіз витрат, контролінг
 • Забезпечення трудовими ресурсами і продуктивністю праці
 • Забезпечення фінансовими ресурсами
 • Розгляд прикладних задач з використанням різних методів аналізу даних

Залишити відповідь

X