Стратегічна сесія

Тренінг стратегічна сесія

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

Ефективні бізнес-стратегії – це завжди синтез логічних висновків і інтуїтивних передбачень; це завжди – продукт «колективної свідомості» і командного рішення; це завжди – боротьба і суперництво; завжди – результат невблаганних цифр економічних розрахунків і сценарні ігри «а що буде, якщо». Стратегічна сесія дає можливість команді менеджерів вашого підприємства стати учасником всіх процесів побудови ефективної стратегії розвитку свого підприємства, за рахунок чого учасники потрапляють в стан креативності, що вивільняє інноваційні рішення.

1. Стратегії фірми

 • Адаптація до змін
 • Типи стратегій
 • Фактори, що формують стратегію
 • Цикл життя фірми
 • Складові стратегічного управління

2. Формулювання стратегічного бачення

 • Прийняття стратегічних рішень
 • Місія організації
 • Метод ефективної постановки цілей
 • Дерево цілей і завдань підприємства
 • Збалансована стратегія підприємства
 • Техніка розробки сценаріїв майбутнього розвитку
 • Побудова рейтингу цілей

3.Аналіз ринків компанії, сильних і слабких сторін підприємства

 • Проведення SWOT-аналізу положення компанії по відношенню до конкурентів (матричний підхід)
 • Побудова карти ринку
 • Сегментування ринку
 • Прогноз змін
 • Ланцюжок цінностей створюваних підприємством
 • Стратегічна значимість ключових елементів організації
 • Аналіз внутрішньої організаційної системи

4. Філософія успіху в бізнесі

 • Психологічні установки і переконання, що сприяють і заважають ефективності роботи з командою і в команді
 • Ефективне управління командою в бізнесі

5. Сценарне планування стратегії підприємства

 • Елементи сценаріїв майбутнього розвитку: Хто, Що, Де, Коли, Як, Чому
 • Стилістика сценаріїв, основні сюжетні лінії
 • Рейтинг розроблених стратегічних сценаріїв

6. Точки контролю і критерії ефективності функціонування бізнес-процесів

 • Ідентифікація бізнес-процесів
 • Детальний опис структури роботи на основі виділених сфер відповідальності
 • Розподіл відповідальності і повноважень між ключовими функціональними областями
 • Оптимізація організаційної структури компанії на основі логіки бізнес-процесів

7. Розробка плану реалізації стратегії на основі збалансованої системи показників на рік

 • План реалізації стратегії на рік
 • Критерії ефективної реалізації етапів

Залишити відповідь

X