Технології прийняття рішень і методи роботи з інформацією

тренінг технології прийняття рішень

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Процес прийняття рішень

 • Люди і їх ролі в прийнятті рішень
 • Альтернативи
 • Критерії і оцінки за критеріями
 • Типові завдання прийняття рішень
 • Ризик і невизначеність

2. Психологія прийняття рішень

 • Очікувана корисність
 • Парадокси раціональності
 • Фактори, що впливають на прийняття рішень: вибірковість, когнітивний дисонанс, ретроспективне зміщення, залежність від контексту, наслідки формулювання і побудови питань, ймовірність і ризик, кореляція, причинність і контроль

3. Характеристики і вимоги до інформації

 • Якісні характеристики, кількісні характеристики, ціннісні характеристики, актуальність інформації, вартість інформації
 • Перевірка інформації: методи верифікації
 • Перевірка фактів і даних
 • Порівняльний аналіз (перехресна перевірка, «крос-аналіз»)
 • Метод пошуку протиріч

4. Аналіз інформації

 • Структурування інформації, що аналізується
 • Відстеження важливих фактів
 • Бачення зв’язків між різними блоками інформації
 • Метод SWOT
 • Ієрархічні і мережні методи аналізу інформації
 • Методи ранжування інформації
 • Визначення типу порівняння даних: покомпонентне порівняння, позиційне порівняння, тимчасове порівняння, частотне порівняння, кореляційне порівняння

5. Раціональні логічні методи прийняття рішень

 • Сітка прийняття рішень
 • Дерево рішень
 • Матриця прийняття рішень
 • Схема аналізу проблеми
 • Причинно-наслідковий діаграма, прогнозування
 • Ієрархічна модель цілей і підцілей
 • Техніки визначення пріоритетності

6. Вимірювання при виборі рішень

 • Показники і критерії ефективності
 • Шкали показників ефективності
 • Кількісні методи прийняття рішень
 • Сітка прийняття рішень
 • Дерево рішень
 • Лінійне програмування
 • Матриця прийняття рішень
 • Теорія ігор

7. Неформальні евристичні методи прийняття рішень

 • Індивідуальні методи прийняття рішень: інтуїція і осяяння при прийнятті рішень, складання ментальних карт, техніки погляду з різних точок зору
 • Колективні методи прийняття рішень: мозковий штурм, метод Дельфі, техніки модерації
 • Метод модерації «6-3-5»
 • Методика ментальних карт (mind mapping)
 • Дерево рішень
 • Морфологічні таблиці
 • Бі-системи
 • Контрольні таблиці
 • Методи асоціацій та аналогій
 • Синектика

8. Вибір методів прийняття рішень

 • Порівняльний аналіз методів прийняття рішень
 • Ситуативний підхід до вибору методу прийняття рішень/li>

9. Управління змінами при прийнятті рішень та їх реалізації

 • Характеристики змін (ступінь несподіванки, джерела, характер змін)
 • Зміни з точки зору індивіда і організації
 • Методики ефективних організаційних змін
 • Опір змінам. Методи зміни установок

Залишити відповідь

X