Ціноутворення: маркетинговий та економічний підхід

Тренінг ціноутворення

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Основні фактори, що впливають на ціноутворення

 • Ціновий аналіз
 • Конкуренція
 • Поведінка покупців
 • Витрати
 • Інфляція і податки
 • Цінова еластичність
 • Психологічне сприйняття ціни

2. Структура ціни. Калькуляція і витрати

 • Поняття собівартість і витрати
 • Аналіз і принципи поділу витрат
 • Приклади програм по зниженню витрат
 • Аналіз економічної ефективності асортименту

3. Еластичність попиту за ціною. Максимізація виручки і прибутку

 • Поняття еластичності
 • Методи визначення цінової еластичності
 • Фактори, що впливають на чутливість покупця до ціни
 • Умови для максимізації виручки і прибутку

4. Сприйняття цін споживачами та методи представлення цін споживачам

 • Сприйняття цінових відмінностей
 • Економічна цінність товару \ послуги та метод її розрахунку
 • Формулювання відносних цін
 • Вплив уявлення на сприйняття ціни
 • Фактори, що впливають на цінову чутливість споживачів
 • Вимір цінової чутливості

5. Практична методика оцінки наслідків зміни ціни

 • Практична модель визначення мінімально необхідної зміни обсягу продажів при зміні ціни
 • Критерії ефективності зміни ціни

6. Огляд видів знижок і їх економічна оцінка

 • Принципи застосування знижок
 • Порогові рівні зниження ціни
 • Економічна оцінка основних видів знижок
 • Побудова системи знижок
 • Психологічні прийоми ціноутворення

7. Цінова політика в залежності від типу ринку

 • Ціноутворення і структура ринку
 • Визначення виду ринку
 • Методи ціноутворення на різних типах ринку

8. Цінова політика і організація каналів просування продукції

 • Огляд і практичні приклади організації каналів просування продукції на основі досвіду роботи великих компаній виробників
 • Побудова дистрибуційної політики

9. Ціноутворення в системі «виробник-дилер-споживач»

 • Формування цінової політики в системі «виробник-дилер-споживач»
 • Поведінка дилера
 • Наслідки для виробника і всієї системи
 • Заходи з боку виробника

10. Взаємозв’язок цінової і фінансової політики

 • Формування ефективної цінової політики, комплексно враховує фінансовий стан компанії, швидкість її розвитку, взаємини з клієнтами і постачальниками
 • Практична модель прогнозування фінансового стану

11. Цінові стратегії та умови їх застосування

 • Стратегія високих цін
 • Стратегія низьких цін
 • Стратегія усереднених цін
 • Стратегія знижок
 • Вибір стратегії, рентабельність, динаміка прибутки
 • Політика зміни цін

Залишити відповідь

X