Управління ланцюжком поставок (Supply Chain Management)

тренінг supply chain management

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Сучасна концепція управління ланцюжком поставок

 • Опис виробничо – логістичного ланцюжка, потенційні області оптимізації
 • Системний підхід і взаємозв’язок функцій
 • Основні і супутні потоки і їх окремі характеристики
 • Логістична місія
 • Транспортні операції. Ключові та ті, що підтримують логістичні функції
 • Транспортні системи. Елементи логістичної системи Логістичний ланцюг. Логістичний канал. Логістична мережа
 • Організаційні перешкоди реалізації логістичного підходу до ведення бізнесу
 • Ідентифікація показників ефективності логістики

2. Транспортні технології

 • Інтегрована логістика та концепція SCM (Supply Chain Management)
 • Управління ланцюжком поставок, яке визначається попитом
 • Обслуговування та утримання споживачів
 • Управління часом виконання замовлення. Життєвий цикл товару. Час як джерело індивідуалізації
 • Optimized Production Technology – теорія обмежень Е. Голдратта
 • Концепція аналізу загальних витрат, принципи калькуляції логістичних витрат
 • Системи просування товарів каналами збуту. Філософія логістики Just In Time
 • Інформаційні технології в управлінні ланцюжком поставок

3. Моделювання ланцюгами поставок і методи прийняття рішень

 • Дослідження операцій
 • Ієрархія систем ланцюгів поставок
 • ази даних для ланцюгів поставок, сукупність даних, архітектура побудови
 • Показники руху товарно-матеріальних запасів підприємства: оборотність товарно-матеріальних запасів, товарно-матеріальний запас в днях обороту, забезпеченість підприємства запасом, операційний цикл підприємства, фінансовий цикл підприємства, рішення, що приймаються на основі показників оборотності товарних запасів
 • Прийняття рішень на основі правил і на основі вибору
 • Планування сценаріїв
 • Транспортні витрати
 • Визначення точки замовлення, визначення розміру замовлення, економічний розмір замовлення, розрахунок нормативу запасів
 • Навичка розрахунку оптимальної величини запасу
 • Навичка розрахунку величини страхового запасу
 • Елементи прогнозу. Методи прогнозування. Похибка прогнозу

4. Функціональний комплекс логістичного менеджменту/h3>

 • Управління запасами, постачанням. Total Quality Management
 • Управління складуванням
 • Управління взаємодією з постачальниками, оптимізація закупівель
 • Виробничо-комерційне планування і планування виробництва
 • Управління мережею дистрибуції
 • Управління взаємовідносинами з клієнтами
 • Транспортні аспекти логістики. Інтермодальні перевезення. Критерії вибору перевізника
 • Аутсорсинг служби логістики. Вибір логістичної компанії
 • Адміністрування логістичних систем
 • Взаємодія логістики і маркетингу. Взаємодія логістики з виробничим і фінансовим менеджментом

Залишити відповідь

X