Управління персоналом на основі ключових показників ефективності (KPI)

Тренінг управління персоналом

Ключові показники ефективності (Key Performance Indicators) надзвичайно корисні в управлінні, адже саме вони допомагають оцінити стан компанії та оцінити реалізацію поставлених цілей. КРІ тісно пов’язані з мотивацією персоналу, тому вони допомагають виробити таку методику управління персоналом, яка забезпечить досконалу і ефективну систему мотивації та стимулювання працівників. А також, підвищить ефективність діяльності компанії загалом. Для цього, проводять ретельний аналіз та оцінку багатьох процесів на підприємстві. Зокрема, аналіз ефективності використання людських ресурсів підприємства, витрати робочого часу, оцінку продуктивності та інші.

Проходження тренінгу «Управління персоналом на основі ключових показників ефективності (KPI)» буде корисним керівникам, HR-менеджерам, HR-спеціалістам, а також менеджерам з оптимізації процесів і нормування праці. Тренінг розглядає методи оцінки робіт на підприємстві, процедуру вироблення шкали для вимірювання робіт на конкретному підприємстві, причину неефективності робочих процесів, формування причинно-наслідкові ланцюжків та багато інших кейсів.

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Оцінка результатів діяльності підприємства

 • Управління підприємством на основі критеріїв
 • Розробка критеріїв і визначення системи заходів, розробка системи на основі причинно-наслідкових зв’язків, розробка практичних процедур, впровадження системи, моніторинг та оновлення системи

2. Аналіз ефективності використання людських ресурсів підприємства

 • Методика аналізу ефективності використання людських ресурсів підприємства
 • Ефективність використання людських ресурсів
 • Ефективність використання часу
 • Скорочення витрат на оплату праці без зниження мотивації персоналу і зниження якості виконуваних робіт

 3. Вимірювання діяльності персоналу. Взаємозв’язок мотивації персоналу та оцінки його діяльності

 • Поняття мотивації. Правила мотиваційного впливу, його завдання та ефекти
 • Мотиваційний процес. Етапи мотиваційного процесу
 • Концепції і теорії мотивації
 • Двофакторна теорія Герцберга; теорія очікувань; теорія справедливості;
 • Модель індивідуальної та колективної мотивації

3. Огляд методів оцінки робіт на підприємстві

 • Ключові види дільності. Огляди показників ефективності робіт
 • Методологія. Схема оцінки видів робіт. Ранжування видів робіт
 • Оцінка, заснована на кваліфікації
 • Оцінка, заснована на компетенціях
 • Відбір показників для вимірювання та оцінки робіт
 • Балансування переліку показників та його узагальнення показників робіт
 • Види шкал для оцінки і вимірювання робіт. Процедура вироблення шкали для вимірювання робіт на конкретному підприємстві

4. Методи вивчення процесів (робіт) і витрат робочого часу

 • Ідентифікація бізнес-процесів
 • Класифікація і характеристика трудових рухів, дій і прийомів
 • Витрати робочого часу та їх класифікація
 • Фотографія робочого часу. Хронометраж і його різновиди
 • Досвід підприємств по організації хронометражних спостережень
 • Методики збору інформації, формування схем процесів, перевірка коректності та адекватності, документування моделей процесів
 • Обробка результатів вимірювань
 • Пошук причин неефективності робочих процесів. Поліпшення робочих процесів. Апробація і впровадження норм
 • Підготовка рішень про зміни / поліпшення

6. Використання норм часу і норм продуктивності праці

 • Цілі оцінки продуктивності
 • Формування системи винагороди з урахуванням загального результату роботи підприємства, ефективності роботи підрозділу і індивідуальних результатів співробітників
 • Вплив норм праці на мотивацію персоналу
 • Планування чисельності персоналу. Формування фонду оплати праці: постійної і змінної частини

7. Процес управління показниками підприємства

 • Оцінка показників ефективності робіт
 • Аналіз причинно-наслідкових ланцюжків
 • Показники ефективності праці для різних типів підрозділів – інфраструктурних, основного бізнес-процесу, допоміжних
 • Вбудовування показників в систему оцінки, управлінського обліку і планування

Залишити відповідь

X