Управління персоналом на основі ключових показників ефективності (KPI)

Тренінг управління персоналом

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Оцінка результатів діяльності підприємства

 • Управління підприємством на основі критеріїв
 • Розробка критеріїв і визначення системи заходів, розробка системи на основі причинно-наслідкових зв’язків, розробка практичних процедур, впровадження системи, моніторинг та оновлення системи

2. Аналіз ефективності використання людських ресурсів підприємства

 • Методика аналізу ефективності використання людських ресурсів підприємства
 • Ефективність використання людських ресурсів
 • Ефективність використання часу
 • Скорочення витрат на оплату праці без зниження мотивації персоналу і зниження якості виконуваних робіт

 3. Вимірювання діяльності персоналу. Взаємозв’язок мотивації персоналу та оцінки його діяльності

 • Поняття мотивації. Правила мотиваційного впливу, його завдання та ефекти
 • Мотиваційний процес. Етапи мотиваційного процесу
 • Концепції і теорії мотивації
 • Двофакторна теорія Герцберга; теорія очікувань; теорія справедливості;
 • Модель індивідуальної та колективної мотивації

3. Огляд методів оцінки робіт на підприємстві

 • Ключові види дільності. Огляди показників ефективності робіт
 • Методологія. Схема оцінки видів робіт. Ранжування видів робіт
 • Оцінка, заснована на кваліфікації
 • Оцінка, заснована на компетенціях
 • Відбір показників для вимірювання та оцінки робіт
 • Балансування переліку показників та його узагальнення показників робіт
 • Види шкал для оцінки і вимірювання робіт. Процедура вироблення шкали для вимірювання робіт на конкретному підприємстві

4. Методи вивчення процесів (робіт) і витрат робочого часу

 • Ідентифікація бізнес-процесів
 • Класифікація і характеристика трудових рухів, дій і прийомів
 • Витрати робочого часу та їх класифікація
 • Фотографія робочого часу. Хронометраж і його різновиди
 • Досвід підприємств по організації хронометражних спостережень
 • Методики збору інформації, формування схем процесів, перевірка коректності та адекватності, документування моделей процесів
 • Обробка результатів вимірювань
 • Пошук причин неефективності робочих процесів. Поліпшення робочих процесів. Апробація і впровадження норм
 • Підготовка рішень про зміни / поліпшення

6. Використання норм часу і норм продуктивності праці

 • Цілі оцінки продуктивності
 • Формування системи винагороди з урахуванням загального результату роботи підприємства, ефективності роботи підрозділу і індивідуальних результатів співробітників
 • Вплив норм праці на мотивацію персоналу
 • Планування чисельності персоналу. Формування фонду оплати праці: постійної і змінної частини

7. Процес управління показниками підприємства

 • Оцінка показників ефективності робіт
 • Аналіз причинно-наслідкових ланцюжків
 • Показники ефективності праці для різних типів підрозділів – інфраструктурних, основного бізнес-процесу, допоміжних
 • Вбудовування показників в систему оцінки, управлінського обліку і планування

Залишити відповідь

X