Управління проектами

тренінг управління проектами

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Управління проектами все більше стає стандартним способом ведення бізнесу. Все більша частка робіт в звичайних компаніях виконується як проекти. В ході тренінгу слухачі отримають сучасні методики і концепції для організації ефективної системи управління проектами

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Проекти і системний менеджмент підприємства

 • Зв’язок проектів до стратегічного плану підприємства
 • Вибір проектів і організаційна політика
 • Включення проектного менеджменту в систему управління підприємства

2. Розгляд методів ведення проектів.Вивчення характерних особливостей, принципів і деяких інструментів з кожного методу:

  • Каскадний метод проектів,PMBoK, CPM (Метод критичного шляху З ritical Path Method)
  • PERT (Program(Project) Evaluation and Review Technique), CCPM (Critical Chain Project Management Управління проектом по методу критичної ланцюга)
  • PRINCE (Projectsin Controlled Environments проекти в контрольованому середовищі)
  • Методологія моделювання подійEvent Chain Methodology (ECM)
  • AgileProject Management (Гнучка методологія управління проектами)
 • Обговорення сильних і слабких сторін методів ведення проектів.Аналіз можливостей і загроз застосування в робочих ситуаціях підприємства
 • Вибір методу(- ів) ведення проектів, доцільний для підприємства

3. Планування проекту

 • Розробка технічного завдання
 • Рівні планування і види планів
 • Розстановка пріоритетів
 • Побудова структури розбиття робіт
 • Процедура побудови календарного плану
 • Розподіл відповідальності
 • Розробка мережевих моделей
 • Календарне планування по методу критичного шляху
 • Ресурсне планування проекту
 • Вартісний аналіз
 • Документування плану проекту

4. Розробка мережевого плану

 • Розробка мережевого графіка проекту
 • Оцінка початку і закінчення робіт за допомогою мережевого графіка
 • Процес розрахунку параметрів мережного графіка
 • Рівень деталізації операцій
 • Методи наближення графіків до реальності

5. Управління ризиками проекту

 • Виявлення джерел ризику
 • Аналіз і оцінка ризиків
 • Способи реакцій на ризикові ситуації
 • Планування на випадок непередбачених обставин

6. Управління часом виконання проекту

 • Можливості скорочення часу
 • Розрахунок вартості часу проекту
 • Розрахунок вартості часу термінових операцій

7. Календарне планування ресурсів

 • Типи обмежень проекту
 • Ресурси учасників проектів, матеріалів, обладнання, поточних активів
 • Методи розподілу ресурсів
 • Проблеми календарного планування

8. Організація управління проектом

 • Організаційні рівні планування і управління
 • Вибір організаційної форми управління
 • Організаційна культура для управління проектами

9. Навички ефективного управління проектами

 • Управління відносинами в проекті
 • Джерела влади в проекті
 • Управління проектними командами
 • Ситуаційні фактори, що впливають на розвиток команди
 • Проведення проектних нарад
 • Управління процесом прийняття рішень
 • Підтримка відносин співробітництва в проектах
 • Труднощі проектних команд

10.Контроль і регулювання проекту

 • Відстеження фактичного виконання робіт
 • Вимірювання прогресу і аналіз результатів
 • Корегуюча дія
 • Показники виконання робіт, відсотки завершеності проекту
 • Оцінка роботи керівника проект, членів команди і команди в цілому
 • Вимірювання рівня технічної оснащеності
 • Прогнозування остаточної вартості проекту
 • Резерв на випадок непередбачених витрат
 • Завершення проекту, сигнали для продовження або дострокового закриття проекту
 • Процес закриття проекту

Залишити відповідь

X