Управлінський облік і бюджетування на підприємстві

тренінг управлінський облік

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Грамотно вибудувана система управлінського обліку дозволяє з найменшими витратами досягти підвищення прибутку. Крім цього, ефективні моделі економічного документообігу всередині підприємства допоможуть фахівцям налагодити гнучкі системи контролю щоденних робочих процесів, стануть точкою опори для побудови системи економічної мотивації персоналу і ляжуть в основу бюджетних процесів.

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Фінансова система підприємства

 • Логіка руху фінансових ресурсів
 • Організація фінансової системи для підвищення керованості підприємством
 • Учасники процесу прийняття фінансових рішень
 • Основні терміни та поняття у сфері управління фінансами

2. Як організувати управлінський облік

 • Фінансова структура підприємства
 • Принципи визначення центрів витрат, доходів і прибутку

3. Класифікація витрат

 • Класифікація витрат для визначення собівартості, фінансових результатів, управлінських рішень, контролю і регулювання

4. Використання даних собівартості для прогнозування витрат і прибутку

 • Аналіз беззбитковості
 • Ціноутворення
 • Планування прибутку
 • Операційний важіль
 • Аналіз залежності витрати-обсяг-прибуток
 • Політика ціноутворення в залежності від стратегічної позиції підприємства

5. Розподіл відповідальності за витрати

 • Розподіл відповідальності за витрати між:
  • напрямками бізнесу;
  • підрозділами
 • Бюджетна система підприємства як інструмент розподілу і закріплення відповідальності за витрати

6. Планування та бюджетування на підприємстві

 • Види бюджетів: операційний, генеральний
 • Спеціальні та допоміжні бюджети
 • Форма надання бюджету
 • Процеси і процедури бюджетування
 • Формування бюджету «знизу вгору» і «зверху вниз»
 • Звітність та документообіг з бюджетування

7. Фінансова модель основних бюджетів

 • Бюджетування діяльності:
  • продажів;
  • комерційних витрат;
  • закупівель;
  • складу;
  • оплати праці;
  • транспортних витрат;
  • адміністративних витрат;
  • податків;
  • інвестицій і капітальних вкладень
 • Моделі фінансових бюджетів
 • Використання нормативних витрат: види нормативів, розрахунок і аналіз нормативів

8. Практика складання бюджету

 • Складання бюджету дистриб’юторської компанії
 • Особливості складання бюджету торгового підприємства
 • Бюджетування окремих підрозділів підприємства: департамент маркетингу, департамент продажів, департамент закупівель IT департамент, виробничий відділ, транспортний відділ, склад, філія

9. Управлінський облік і бюджетний контроль

 • Поняття «гнучкого» і «жорсткого» бюджету
 • «Ковзаюче» бюджетування
 • Контроль за виконанням бюджету
 • План-факторний аналіз відхилень
 • Механізми і процедури дій по бюджетним відхиленням
 • Зв’язок KPI, бюджетів витрат і нормативів

10. Основні інструменти фінансового аналізу, що відображають ключовий результат діяльності підприємства

 • Критерії оцінки діяльності підрозділів
 • Основні фінансові коефіцієнти, що відображають ключовий результат діяльності підприємства
 • Вимірювання результатів діяльності підрозділу в загальному результаті діяльності підприємства

11. Психологічні та кадрові проблеми в управлінні витратами, впровадженні бюджетування та контролінгу

 • Внутрішня мотивація на основі внутрішньої відповідальності та зовнішньої фінансової
 • Мотивація центрів:
  • витрат;
  • прибутку та центрів доходів;
  • інвестицій
 • Ув’язка інтересів власників і працівників
 • Впровадження системи «Дій як власник»

Залишити відповідь

X