Виробничий менеджмент і виробнича логістика

тренінг виробничий менеджмент

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Безперервний процес змін ринкового середовища і посилення конкуренції потребує від підприємств гнучкості, щоб забезпечувати споживачів бажаними продуктами у правильному місці і в потрібний час. Так, щоб миттєво реагувати на динамічні сплески ринку, компаніям із усталеними параметрами виробництва необхідно вносити зміни у виробничу інфраструктуру. Тоді як молодим компаніям – будувати систему логістики виробництва з урахуванням найближчих ринкових цілей. У свою чергу, для вирішення цих задач надзвичайно важливо налагодити ефективний виробничий менеджмент на підприємстві. Проходження бізнес-тренінгу “Виробничий менеджмент і виробнича логістика” дозволить Вам отримати навички грамотної організації виробничого процесу і забезпечити послідовний, безперервний і оптимізований потік товарів і послуг від постачальників до кінцевих споживачів.

Після закінчення тренінгу Ви зможете:

 • організувати виробничий процес і побудувати виробничо-логістичний ланцюжок, оптимальні для Вашого підприємства;
 • аналізувати і прогнозувати попит на основі статистичних даних з урахуванням фактору ризику;
 • планувати виробничу програму й адаптувати її до змін потреби ринку;
 • визначати необхідний обсяг, асортимент, строки поставки товарно-матеріальних цінностей, використовуваних у виробничому процесі;
 • управляти товарно-матеріальними запасами (у тому числі: закупівельні процедури, контроль залишків, розрахунок оборотності й економічний об’єм замовлення)
 • впровадити управління складом, оптимізувати складські процеси та затрати.

Тренінг “Виробничий менеджмент і виробнича логістика” буде корисним, перш за все, логістам, менеджерам з координації розподілу ресурсів і з складського господарства, спеціалістам з планування матеріального забезпечення, керівникам виробничих і планово-економічних департаментів, менеджерам з операційних покращень, спеціалістам з оптимізації процесів й ефективності, а також проектним менеджерам і бізнес-аналітикам на проектах з автоматизації матеріальних потоків і виробничо-логістичних операцій.

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Структура, принципи організації й елементи виробничого процесу

 • Операційні підсистеми, методи організації виробництва.
 • Організаційні типи виробництва.
 • Розрахунок основних параметрів виробничого циклу.
 • Опис виробничо-логістичного ланцюжка, потенційні області оптимізації.
 • Системний підхід і взаємозв’язок функцій.
 • Основні й супроводжуючі потоки, їх окремі характеристики.

2. Виробничий менеджмент

 • Необхідні дані.
 • Підготовка і планування виробничих завдань.
 • Визначення перевантажень і способи боротьби з ними, методи роботи з вузькими місцями.
 • Контроль виробництва, звітність.

3. Планування виробництва

 • Виробнича програма при:
  • постійному попиті;
  • заданому обсягові запасів;
  • нестабільному попиті.
 • Методи коригування.
 • Календарне планування виробництва.

4. Планування потреб у матеріалах (Material Resource Planning – MRP)

 • Специфікації (структури виробів) матеріалів,
 • Алгоритм роботи MRP. Використання плану потреб у матеріалах.
 • Планування необхідних виробничих потужностей.
 • Розробка плану виробництва.

5. Товарно-матеріальні запаси (ТМЗ)

 • Класифікація і функції різних груп запасів: наявність, доступність, неліквіди, товарообіг вхідного і вихідного потоків, внутрішні переміщення.
 • Показники для категоризації в цілях управління ТМЗ:
  • оборотність;
  • число звернень;
  • рентабельність;
  • інвестиції в запаси;
  • відхилення в попиті.
 • Вплив стану ТМЗ на результат діяльності підприємства.
 • Аналіз значущості на основі АВС- та XYZ-класифікацій.

6. Аналіз і прогнозування попиту

 • Статистичні методи аналізу попиту:
  • визначення середньої, варіації і форми розподілу;
  • обчислення математичного сподівання;
  • аналіз часових рядів.
 • Якісні методи прогнозів.
 • Критерії прийняття рішень:
  • очікуваний прибуток;
  • очікуваний розмір упущеної вигоди;
  • дохідність / ризик.

7. Управління і контроль запасів

 • Економічний обсяг замовлення і відповідний рівень запасу.
 • Системи управління запасами:
  • з фіксованим розміром замовлення;
  • із встановленою періодичністю поповнення ресурсу до встановленого рівня;
  • мінімаксна система.
 • Економія за рахунок керування запасами.

8. Плановий час виконання замовлення і страховий запас

 • Структура часу виконання замовлення.
 • Нестандартні ситуації.
 • Аналіз залишків і вибір обсягу страхового запасу.

9. Закупівельні процедури

 • Ідентифікація бізнес-процесів закупівель.
 • Визначення потреби.
 • Формування замовлення і супровід його виконання.
 • Методи закупівель запасних частин і вузлів.

10. Оптимізація внутрішньоскладських процесів

 • Процеси зберігання товарів (фіксовані комірки, комірки загального користування).
 • Організація процесів комплектація замовлень, нормування робіт.
 • Устрій складів.
 • Планування зон.
 • Типи зберігання.
 • Розрахунок вибору складського обладнання і зонування складів.
 • Вимоги, що пред’являються законодавством до складів.

11. Управління складом виробничого підприємства

 • Положення про склад.
 • Управління складським персоналом: організація робочих місць, опис робіт, контроль діяльності.
 • Управління рухом товарів.
 • Складський облік, форми первинної облікової документації. Звітність.
 • Види складських витрат. Критерії прийняття управлінських рішень щодо їх скорочення.
 • Оперативний аналіз і його інструменти.
 • Методи скорочення складських витрат.

 

Залишити відповідь

X