Збалансована система показників (Balanced Scorecard)

Тренінг збалансована система показників

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Перевірка стратегії для визначення базової стратегічної орієнтації

 • Логіка оцінки стратегії
 • Оцінка стратегії: шість кроків
 • Вимоги до розробки стратегії, відповідної збалансованій системі показників
 • Управління підприємством на основі критеріїв

2. Побудова стратегічних карт як наочного зображення стратегії

 • Подання причинно-наслідкових зв’язків
 • Концентрація на стратегічно-важливих взаємозв’язках
 • Фінансова складова
 • Клієнтська складова
 • Внутрішня складова бізнес-процесів
 • Навчання і розвиток, стратегічна відповідність нематеріальних активів

3. Подання взаємозв’язків між окремими цілями за допомогою матриці «причина-наслідок»

 • Побудова матриці всіх цілей і перспектив збалансованої системи показників
 • Вивчення взаємозв’язків цілей
 • Побудова рейтингу цілей

4. Збалансована система показників: фінансова складова

 • Показники зростання доходів, показники скорочення транзакційних витрат
 • Показники прибутковості і економічно доданої вартості
 • Показники здатності генерувати стабільний і зростаючий грошовий потік, показники використання матеріальних і нематеріальних активів

5. Клієнтська складова збалансованої системи

 • Показники охоплення сегментів споживачів продуктами підприємства
 • Показники стабільності клієнтської бази, показники оновлення клієнтської бази
 • Оцінка задоволеності клієнтів співробітництвом з підприємством
 • Оцінка прибутковості клієнтів, вимір факторів досягнення задоволеності клієнтів
 • Оцінка якості товарів і послуг підприємства

6. Складова внутрішніх бізнес-процесів

 • Вартісний ланцюжок внутрішніх бізнес-процесів
 • Методи вивчення трудових процесів і затрат робочого часу
 • Нормування праці різних посадових позицій на підприємстві
 • Вартісна оцінка норм часу і розрахунок їх елементів

7. Показники якісного стану персоналу

 • Показники задоволеності і мотивації персоналу
 • Показники збереження кадрової бази
 • Показники ефективності співробітників
 • Вимірювання ефективності навчання і розвитку персоналу
 • Показники ефективності інфраструктури підприємства
 • Показники інноваційної складової розвитку підприємства

8. Декомпозиція ключових сфер компетенції за видами нематеріальних активів підприємства

 • Визначення найважливіших нематеріальних активів підприємства
 • Визначення найважливіших ключових сфер компетенції підприємства
 • Розбивка ключових сфер компетенції за видами нематеріальних активів

9. Розподіл ресурсів і бюджетування впровадження і розвитку системи.

 • Ресурси і зв’язок збалансованої системи показників з бюджетом
 • Оцінка і мотивація персоналу підприємства на основі збалансованої системи показників
 • Оцінка ефективності впровадження збалансованої системи показників
 • Каскадування збалансованої системи показників на рівень підрозділів.

10. Оцінка готовності людського, інформаційного та організаційного капіталу

 • Проведення оцінки нематеріальних активів підприємства у взаємозв’язку з ключовими компетенціями підприємства

Залишити відповідь

X